Hur trygg känner du dig i Bengtsfors kommun?

Dekorationsbild

Illustration: Sofia Magnusson

I Bengtsfors kommun är vi angelägna om att veta vad du som bor, arbetar och besöker kommunen tycker om tryggheten i våra olika kommundelar. Vi vill därför att du tar dig tid och svarar på vår trygghetsenkät senast den 29 november. Det är enkelt att svara och tar bara några minuter av din tid.

Polisen och kommunen vill lyssna in vad du upplever som problem i området där du bor. Din bild av området bidrar till den gemensamma lägesbilden i Bengtsfors kommun som ligger till grund för polisens och kommunens trygghetssskapande arbete.

Svara på enkäten i vårt enkätverktyg här.länk till annan webbplats

Eller använd QR-koden för att komma till enkäten.

QR kod som länkar till enkätformuläret kring trygghet

Vad ska trygghetsenkäten leda till?

Utifrån den lokala lägesbilden tar polis och kommunen fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkanöverenskommelser mellan kommunen och polisen.

Kontakt

Sara Gyllenberg
Folkhälsostrateg
0531-52 60 08
sara.gyllenberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson