Vi avråder från besök på våra särskilda boenden

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd och den ökade smittspridningen i samhället avråder vi anhöriga från att besöka kommunens särskilda boenden tills vidare. Det krävs nu extra åtgärder utöver de som redan gäller för att slippa lokala utbrott på våra boenden.

Under hösten har nu smittspridningen återigen ökat och därför avråder vi från besök på våra särskilda boenden. Om situationen ytterligare förvärras kan det blir aktuellt att införa lokala besöksförbud. Det möjliggörs genom en ny förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre. Folkhälsomyndigheten har möjlighet att besluta om lokala besöksförbud om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

För att förhindra smittspridning förbjöds besök på äldreboenden tillfälligt den 1 april 2020. Efter att ha förlängts vid två tillfällen upphörde förordningen att gälla den 1 oktober 2020.

Avrådan ska inte förväxlas med besöksförbud utan vi ber dig som anhörig att verkligen överväga om besök till anhöriga som bor på särskilt boende är nödvändigt under just denna period. Vi har alla ett gemensamt ansvar att bromsa den samhällsspridning som pågår för närvarande, säger Carita Larsson, tillförordnad socialchef


Om du ändå väljer att göra ett besök på ett särskilt boende är det av yttersta vikt att besöket sker på ett säkert sätt. Det är verksamheten som ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Det här gäller vid besök på våra särskilda boenden:

  • Känner du dig sjuk med symtom som till exempel hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk ska du inte besöka oss. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Besök ska bokas i förväg så att vi inte får för många besökare samtidigt. Ring aktuell avdelning och boka.
  • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle. Vi ser gärna att det är max två personer. Lägenheterna är inte så stora och det är viktigt att kunna hålla 2 meters avstånd.
  • För de som inte vill göra besök i den anhöriges lägenhet finns möjlighet att träffas vid våra besöksskärmar (plexiglasskärmarna) inomhus. Det bokas också via avdelningarna.
  • Registrera dig som besökare i anslutning till boendets entré. Information om hur du gör finns där. Det är viktigt så vi vet vem som varit på besök om det uppstår ett behov av smittspårning.
  • Tvätta händerna vid hygienstationen innanför entrén på boendet. Använd gärna visir vid besöket om ni kommer vara närmare den boende än två meter. Engångsvisir och information finns vid hygienstationen/entrén.
  • Håll avstånd under besöket, så väl till din anhöriga som till personal och övriga boende.
  • Vi ser gärna att ni stannar i den anhörigas lägenhet eller vid besöksskärmen, undvik gemensamma utrymmen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson