Mastersstudenter från Chalmers jobbar med framtidsidéer

Illustration: Sofia Magnusson

I kursen Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället arbetar mastersstudenter vid Chalmers Arkitektur under hösten med kartläggning, analys och projektidéer i Bengtsfors kommun. Arbetet innefattar inventering, analys och utveckling av framtida visioner. Studenternas arbete kommer att mynna ut i olika fördjupningsprojekt som ställs ut i januari 2021.

Arbetet har bestått av två delar. I den första delen arbetar de med kartläggning och analys av de lokala förutsättningarna i Bengtsfors kommun och dess olika delar. De har även arbetat med omvärldsbevakning och analys av pågående samhällsförändring och hur det kan påverka Bengtsfors kommun. I en SWOT-analys har Bengtsfors styrkor och möjligheter formulerats men också svagheter och potentiella hotbilder. I den andra delen som pågår i november och december kommer studenterna arbeta med fördjupningsprojekt med konkreta förslag och idéer baserat på analysen.

I januari kommer arbetet presenteras i en utställning. I utställningen samlas arbetet från och med den första inventeringsfasen till de avslutande projektförslagen. Förhoppningen är att utställningen kan fungera som inspiration i diskussionen om ett framtida hållbart Bengtsfors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson