• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Uppdaterad bild av hur pandemin påverkar företagen i Bengtsfors kommun

Uppdaterad bild av hur pandemin påverkar företagen i Bengtsfors kommun

Illustration: Sofia Magnusson

Covid-19 fortsätter påverka vårt lokala näringsliv. I mars gjorde vi en kartläggning för att få en ögonblicksbild av företagens nuläge och utmaningar. Ett halvår senare har vi en helt ny verklighet att förhålla oss till. Vi behöver därför åter hjälp av företagen att besvara några frågor. Vi behöver få en ny samlad bild av nuläget för att kunna stötta näringslivet på bästa sätt.

Pandemin har stor inverkan på vårt lokala näringsliv

Covid-19 fortsätter påverka företagen och många vittnar om att pandemin har stor inverkan på deras verksamheter.

Bengtsfors kommun gjorde i mars en kartläggning över hur näringslivet i ett tidigt skede hade påverkas av pandemin. Utifrån närmare 110 enkätsvar kunde vi navigera i nuläget och hitta vägar framåt. Ett exempel är kommunens stödpaket med åtgärder för att stärka likviditet, stödja efterfrågan och frigöra tid hos företagen säger kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson.

Det ser olika ut

Ett halvår efter enkäten har vi en ny verklighet och nya förutsättningar att förhålla oss till. En del företag är hårt drabbade av pandemins effekter, en del har påverkats negativt men ser nu en uppgång och en del har till och med ökat sin omsättning "tack vare" pandemin. Hos vissa företag börjar problemen visa sig först nu. Nu har vi dessutom återigen en situation där smittspridningen ökar i samhället och Folkhälsomyndigheten inför skärpta allmänna råd.

Det ser mycket olika ut. Vi vet vad de företag vi varit i kontakt med berättat men vi vet inte hur läget ser ut totalt i kommunen. Vi behöver få en samlad bild av nuläget samt göra en framtidsspaning för att fortsätta stötta våra företagare på bästa sätt. Vi ber därför återigen alla företag om hjälp att svara på en enkät om pandemins effekter, berättar kommunens näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist.

Uppföljande enkät för nytt nuläge och framåtblick

Enkäten publiceras 9 november i flera olika kanaler. Du kan även läsa mer om enkäten samt lämna ditt svar direkt via denna länk www.bengtsfors.se/coronaenkatlänk till annan webbplats

Det är mycket viktigt att vi även denna gång får in många enkätsvar från alla typer av företag oavsett storlek och bransch. Varje svar är värdefullt för att vi tillsammans ska kunna fortsätta hantera den situation vi befinner oss i. Vi är tacksamma om så många företag som möjligt tar sig tid att svara på enkäten så vi tillsammans med näringslivet kan hitta vägar framåt.

Varmt tack på förhand!

Ta hand om dig och varandra under den pågående pandemin!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist