• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Krisledningsgruppens lokala åtgärder för att förhindra smittspridning förlängs till och med årsskiftet

Krisledningsgruppens lokala åtgärder för att förhindra smittspridning förlängs till och med årsskiftet

Tyvärr ökar smittspridningen av Covid-19 i samhället igen. Illustration: Sofia Magnusson

Kommunens krisledningsgrupp har tagit flera beslut för att ställa in och ställa om en del av kommunens verksamheter, samt att strama upp kommunens åtgärder för minskad smittspridning. Bakgrunden är de skärpta allmänna råd som gäller i bland annat Västra Götalands län fram till 19 november. Krisledningsgruppen vill redan nu flagga för att kommunens åtgärder kommer att fortgå året ut oavsett om de skärpta allmänna råden förlängs eller inte. Krisledningsgruppen följer utvecklingen och besluten kan komma att ändras beroende på det.

Förutom de skärpta råden gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Håll avstånd till andra – även till dina vänner.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun i offentliga miljöer.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om de skärpta råden som gäller i Västra Götaland

Åtgärder för att minska trängsel

Coronaviruset överförs i första hand som kontakt- och droppsmitta från droppar som sprids i luften när någon till exempel hostar, nyser eller pratar. Studier som gjorts om infektioner, som sprids genom droppsmitta, visar att dropparna snabbt faller ner genom luften och som regel inte når längre än en armlängds avstånd. Med det som bakgrund är det viktigt att ställa om och stänga vissa verksamheter för att minska trängsel. Här är några av åtgärderna som vidtas för att undvika trängsel i våra verksamheter:

Här finns samlad information om vilka verksamheter som stängt eller ställt om sin verksamhet.

God beredskap

Krisledningsgruppen diskuterar löpande bemanning av personal, skyddsutrustning och testning. Verksamheten har kunnat planera och förberett för att främst kunna skydda äldre och personer i riskgrupper. Tre faktorer är särskilt viktiga för att klara ett lokalt utbrott; utrustning, bemanning och rutiner.

Utrustning

Genom olika avtal har vi tryggat leveranser av skyddsutrustning framöver och vi ser nu över vad som behöver kompletteras med.

Bemanning

Bemanningen kan bli ett bekymmer om vi får ett stort utbrott i kommunen. Under våren genomförde vi korta vårdutbildningar för personer utifrån och från den egna organisationen. Flera av dessa är nu aktuella för tjänst i olika verksamheter. Inom vården har vi planerat för omflyttningar av både personal och chefer mellan enheter vid behov. Planering finns även för att styra om enkla arbetsuppgifter från ordinarie personal till vikarier.

Rutiner

Coronapandemin har gett oss anledning att uppdatera våra rutiner kring smittspridning och skydd av brukare. I dagsläget har vi en god medvetenhet kring rutiner för skyddsutrustning och annat bland våra medarbetare.

Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar ibland beslut om än mer kraftfulla insatser. Frivilliga, företag och kommunens personal gör storartade insatser för att sluta upp i arbetet mot pandemin och dess effekter. Nu gäller det att hålla i och hålla ut, säger Göran Eriksson, kommunchef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson