• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Förhållningsregler för sammanboende till person med covid-19 i Västra Götaland

Förhållningsregler för sammanboende till person med covid-19 i Västra Götaland

Illustration: Sofia Magnusson

Att inte gå till arbetsplats eller skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som bekräftats smittad av covid-19. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Här finns information från smittskydd Västra Götaland. Du kan också besöka deras hemsida för mer information.länk till annan webbplats

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Som hushållskontakt (sammanboende) till en person med bekräftad covid-19 betraktas du som ett misstänkt fall av sjukdomen. Det innebär att du för att förhindra att du smittar andra måste följa förhållningsregler under den tid som meddelas dig.

Nedanstående förhållningsregler gäller för alla förutom förskolebarn samt elever i grundskola och gymnasiesärskola.Förhållningsreglerna innebär att du:

  • inte ska gå till arbetsplats, gymnasieskola, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Arbete hemifrån och distansundervisning går bra. Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån har du rätt till läkarintyg så att du kan ansöka om smittbärarpenning frånFörsäkringskassan. Du ska heller inte delta i fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t. ex idrottsträning.
  • måste följa särskilda hygienrutiner: Du måste vara noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna), hosta och nysa i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
  • måste berätta om att du är hushållskontakt till en person med covid-19 om du har kontakt med personal i hälso-och sjukvården. Enligt smittskyddslagen måste den som har eller kan misstänkas ha en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att du under den period du har förhållningsregler inte ska träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. Du kan vistas utomhus så länge du håller avstånd till andra personer. Du får göra nödvändiga inköp i t ex mataffärer och apotek m.m. Om du har nära kontakt med omsorgspersonal inklusive hemtjänst måste du informera om att du är hushållskontakt till en person med covid-19.

För barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola som tillhör en familj där någon i hushållet bekräftats smittad gäller följande riktlinjer:

  • Undvik aktiviteter utanför förskola och skola.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att även barn i det egna hushållet följer särskilda hygienrutiner och är noggranna med den egna handhygienen (tvätta händerna) samt hostar och nyser i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
  • Vid kontakt med sjukvården ansvarar vårdnadshavaren för att informera om att barnet är hushållskontakt till en person med covid-19.
  • Barn får resa med allmänna kommunikationsmedel för att ta sig till och från skolan.
  • Om det inte finns någon annan möjlighet får symtomfri hushållskontakt resa med allmänna kommunikationsmedel för att lämna barn på förskola eller skola.

Du som är hushållskontakt till en person med covid-19 skall följa förhållningsregler eller riktlinjer i minst sju dagar från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. När 7 dagar har gått kan du återgå till arbetet eller skolan om du fortsatt är symtomfri. Har du tagit ett PCR-prov måste du dock invänta provsvaret innan du gör så. Du bör också fortsätta att träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, det vill säga tills det gått 14 dagar från det att din hushållskontakt provtagits.

Får du symtom under denna period ska du ta prov och stanna hemma tills du får provsvar, även om den totala tiden som du då behöver vara hemma överstiger sju dagar.

Vuxna och gymnasieungdomar bör ändå ta ett PCR-prov (som visar pågående Covid-infektion) 5–7 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Riktlinjer för sådan provtagning samt vad som gäller för testning av barn kan dock se olika ut i olika regioner. Om du blivit provtagen måste du invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats eller studiemiljö. Provtagning sker enligt regional rutin. Tänk på att du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet är negativt och låta provta dig igen ifall du skulle få symtom.

Om du har frågor kring provtagning kontakta din vårdcentral eller ring 113 13.

Du ska inte gå direkt till en vårdcentral/närakut/ett sjukhus. Ta först telefonkontakt med 1177 Vårdguiden för att få vidare hjälp till rätt ställe i vården och tala om att du är hushållskontakt till en person med covid-19. Om du blir livshotande sjuk ring 112.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson