Besöksförbud införs för Björkåsens korttidsboende

Krisledningsgruppen i Bengtsfors kommun har beslutat om att besöksförbud ska gälla tills vidare på Björkåsens korttidsboende. Bakgrunden är den ökande smittspridningen i samhället.

För dig som är anhörig till någon som bor på korttidsboendet innebär förbudet att du inte kan hälsa på som du brukar. Om du vill komma i kontakt med anhöriga på boendet, ta kontakt med korttidsboendet.

Undantag från besöksförbudet kan göras om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Hör av dig till enhetschefen för boendet för att resonera om eventuella besök.

Endast frisk personal får komma in på våra boenden, och det är också viktigt att vår personal kan fortsätta vara frisk och ta hand om våra brukare.

Kontakt

Hanna Stenelind
Enhetschef
0531-52 67 82
hanna.stenelind@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson