Regeringsförslag om max åtta deltagare på sammankomster

Max åtta deltagare kan komma att gälla för allmänna sammankomster från 24 november. Illustration: Sofia Magnusson

Regeringen presenterade under gårdagen (16 november) ett förslag som innebär att det blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Det ligger i linje med det förslag som tidigare presenterats om stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00. Det handlar om att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

Remissinstanserna får nu till den 19 november klockan 15.00 på sig att svara på remissen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson