Bekräftad Covid-19-smitta på förskola

Vi kan konstatera att det finns bekräftad Covid-19-smitta på Långevi förskola i Bengtsfors. Information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen har gått ut till vårdnadshavare vars barn bedöms vara i riskzonen för att bli smittade. Om du inte fått detta informationsbrev innebär det att ditt barn inte bedöms vara i riskzonen.

Hur smittan har kommit in i våra verksamheter går inte att säga eftersom coronasmitta nu finns i hela samhället.

Åtgärder

Vi följer Smittskydd Västra Götalandsregionens handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Förskolan kommer att vara fortsatt öppen och vi välkomnar alla friska barn.

Sjuka barn eller barn med något av nedanstående symtom ska, likt tidigare, stanna hemma. Vänta minst två dygn med att lämna ditt barn till skolan efter att barnet blivit friskt.

  • Lindriga förkylningssymtom
  • Feber
  • Illamående
  • Huvud-, muskel- eller ledvärk

Om du som vårdnadshavare är sjuk bör du bara lämna eller hämta barn om det kan ske utan risk för att andra smittas. Gå inte in i våra lokaler. Om du är osäker på hur du ska göra, ta kontakt med förskolan.

Så jobbar vi för att förhindra smittspridning

Smittad personal eller personal med symtom stannar hemma så länge hen är sjuk och 48 timmar efter sista symtom. Vi följer rådande hygienrekommendationer och ser till/uppmanar eleverna att tvätta händer, hålla avstånd, nysa/hosta i armvecket etc.

Naturligt att känna oro

När smittspridningen kommer närmre oss blir den mer konkret vilket kan skapa oro och frågor. På nedanstående länkar finns mer information och möjlighet att ställa frågor.

www.bengtsfors.se/coronalänk till annan webbplats

www.bengtsfors.se/coronafragorlänk till annan webbplats

www.bengtsfors.se/ansvarlänk till annan webbplats

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Lena Bernhardsson
Rektor
0531-52 63 70
lena.bernhardsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström