Bekräftad Covid-19-smitta på gymnasiet

Vi kan konstatera att det finns bekräftad Covid-19-smitta på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors. Inga elever eller lärare har dock utsatts för smitta från de bekräftade fallen.

Åtgärder

Bengtsfors kommun följer Smittskydd Västra Götalandsregionens handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem.

Från nästa vecka kommer Strömkullegymnasiet delvis börja med fjärrundervisning. Mer information om fjärrundervisningen finns på Strömkulles hemsida.

Sjuka elever eller elever med något av nedanstående symtom ska, likt tidigare, stanna hemma. Vänta minst två dygn med att lämna ditt barn till skolan efter att barnet blivit friskt.

  • Lindriga förkylningssymtom
  • Feber
  • Illamående
  • Huvud-, muskel- eller ledvärk

Så jobbar vi för att förhindra smittspridning

Smittad personal eller personal med symtom stannar hemma så länge hen är sjuk och 48 timmar efter sista symtom. Vi följer rådande hygienrekommendationer och ser till/uppmanar eleverna att tvätta händer, hålla avstånd, nysa/hosta i armvecket etc.

Naturligt att känna oro

När smittspridningen kommer närmre oss blir den mer konkret vilket kan skapa oro och frågor. På nedanstående länkar finns mer information och möjlighet att ställa frågor.

www.bengtsfors.se/coronalänk till annan webbplats

www.bengtsfors.se/coronafragorlänk till annan webbplats

www.bengtsfors.se/ansvarlänk till annan webbplats

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Carina Stålhandske
Rektor
0531-52 63 02
carina.stalhandske@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström