• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Iakttagelser kring efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Iakttagelser kring efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Denna information publicerades: 2020-11-25 11.30

Informationen uppdaterades senast: 2020-12-03 16.28

Illustration: Anna Sandström

Med hjälp av allmänheten vill vi få in uppgifter om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd kring Coronapandemin efterlevs.

Syftet med informationsinhämtningen är att regeringen ska få nationella lägesbilder för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Inrapportering av iakttagelser där det finns brister i efterlevnaden gäller främst platser som är kopplade till Bengtsfors kommun samt resor inom landet.

Med hjälp av vår e-tjänst kan du lämna dina iakttagelser kring hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra spridning av Coronaviruset efterlevs.

Genom Länsstyrelsen har kommunerna fått i uppdrag att samla in iakttagelser runtom i landet. Bengtsfors kommun har valt att göra det digitalt med hjälp av e-tjänsten ovan. Du kan välja att vara anonym eller inte i din inrapportering. Tänk på att om du är anonym kan vi inte återkoppla till dig.

För vissa verksamheter, exempelvis kollektivtrafik och butiker, finns det inte någon utpekad myndighet som ska utöva tillsyn över åtgärder för att förhindra smittspridning. Iaktagelser eller synpunkter på dessa verksamheter lämnas direkt till verksamhetsutövaren. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström