Angående Covid-19-smitta på Granåsgården

Denna information publicerades: 2021-01-19 08.30

Informationen uppdaterades senast: 2021-03-26 15.40

Foto: Sofia Magnusson

Måndag kväll (18 januari) kunde vi tyvärr konstatera att Covid-19-smittan som finns på det särskilda boendet Granåsgården i Bengtsfors har spridits till ytterligare en avdelning.

Samtliga brukare på boendet är nu provtagna och svaret på dessa tester visar alltså att smittan har spridits till ytterligare en avdelning. Närstående till de brukare som bor på den drabbade avdelningen är informerade om situationen.

Historik

Lördagen den 9 januari bekräftades ett fall av Covid-19-smitta på det särskilda boendet Granåsgården i Bengtsfors. Måndagen den 11 januari kunde vi konstatera att smittan spridits till ytterligare personer på samma avdelning.

Insatta åtgärder

Alla boendets avdelningar är isolerade från varandra och Folkhälsomyndigheten har beslutat om besöksförbud på samtliga särskilda boenden i kommunen mellan 20 januari och 9 februari. Fram tills detta beslut träder i kraft gäller det besöksförbud som kommunens krisledningsgrupp tagit gällande Granåsgården.

Vi har satt in extra omvårdnadspersonal dygnet runt och vi fortsätter att flytta vårdpersonal från andra boenden för att säkra upp bemanning av ordinarie personal så långt det är möjligt. Sjuksköterskor har avsatts som enbart kommer att tjänstgöra på den drabbade avdelningen. Förstärkningar har även satts in avseende städ- och kostpersonal för att underlätta vårdpersonalens arbete och för att förhindra ytterligare smittspridning.

För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder skyddskläder (som vi byter mellan besök hos varje vårdtagare) och visir samt rekommenderad skyddsutrustning vid nära omvårdnad. I nuläget bedömer vi att vi har tillräckligt med skyddsutrustning.

Orolig för smitta?

Om du nyligen besökt en närstående eller vän på Granåsgården och är orolig för att ha blivit smittad, ta kontakt med vårdcentralen.

Kontakt anhöriga

Anna Ask
Enhetschef
0531-52 65 80
anna.ask@bengtsfors.se

Carita Larsson
Biträdande socialchef
0531-52 66 30
carita.larsson@bengtsfors.se

Kontakt media

Göran Eriksson
Kommunchef
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Katrin Thoor
Biträdande kommunchef
0531-52 60 38
katrin.thoor@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström