• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Träning för deltagare födda 2005 eller senare möjliggörs i några av kommunens sport-/bollhallar

Träning för deltagare födda 2005 eller senare möjliggörs i några av kommunens sport-/bollhallar

Foto: Sofia Magnusson

Från och med måndag 1 februari är det för möjligt för föreningar som har grupper med barn och unga födda 2005 eller senare att boka tider för att träna i bollhallen Bäckefors, bollhallen Billingsfors och sporthallen Bengtsfors. Vi väljer för närvarande att endast öppna de tre största hallarna för att undvika trängsel. Maxantal vid varje tillfälle är 30 personer. Alla deltagare ska under träningen befinna sig i hallen. Omklädningsrummen kommer att vara stängda.

Fritidskontoret har gått ut med information och bokningserbjudande till berörda föreningar. Det kommer att vara ett tidsintervall på minst 15 minuter mellan gruppernas träningstider så att trängsel vid in- och utpassage från hallarna undviks.

Ledare för gruppen är ansvarig att se till att deltagarna informeras om Folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer (anslag finns uppsatta i hallarna). Riksidrottsförbunder har också tydlig information på sin hemsida om vad man bör tänka på i nuläget vid träningstillfällen.länk till annan webbplats

Det är endast barn/ungdomar födda 2005 och senare + ledare som får vistas i hallen. Inga föräldrar ska uppehålla sig i lokalen.

Bollhallarna och sporthallen kan med kort varsel på nytt stängas på grund av ökad smittspridning eller att lokalerna behöver användas till vaccination eller liknande.

Ovanstående gäller från och med 1 februari 2021 och tillsvidare.

Regeringen har rekommenderat att all statlig, regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör stängas till och med den 7 februari. Detta innefattar dock inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga upp till och med högstadieåldern.

Vad behöver föreningar/anordnare tänka på för att minska smittspridning?

Det är respektive arrangörs/förenings ansvar att se till att verksamheten följer myndigheternas råd och rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning.

För att undvika trängsel i sporthallar/lokaler som hyrs av fritidskontoret gäller att man ska:

  • vänta med att gå in i hallen tills de som varit där innan har hunnit gå ut.
  • byta om och duscha hemma, omklädningsrummen kommer inte att vara öppna.

Det är föreningen eller den som hyr lokalens ansvar att se till att rekommendationerna efterföljs.

Vad gäller för lokaler som inte är sporthallar?

De lokaler som är samlingslokaler och som hyrs ut av Bengtsfors kommun, såsom Kanalgården och matsalen på Lövåsen, kommer inte att kunna bokas under en tid framöver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson