Förlängt besöksförbud på särskilda boenden i Bengtsfors kommun

Folkhälsomyndigheten har, på begäran av Bengtsfors kommun, tagit beslut om att förlänga det tillfälliga besöksförbud som gällt under perioden 20 januari-9 februari 2021. Det förnyade beslutet om besöksförbud gäller mellan 10-28 februari. Beslutet omfattar alla särskilda boenden för äldre i kommunen; Granåsgården, Solbacken, Kolaregården och Björklundahemmet.

Folkhälsomyndigheten har fått befogenheter av regeringen att besluta om lokala besöksförbud på särskilda boenden för äldre i de fall då andra åtgärder inte räcker till för att minska smittspridningen av covid-19.

Bakgrunden till att Bengtsfors kommun efterfrågat ett fortsatt tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden är den smittspridning som fanns på Granåsgården i Bengtsfors under januari. Smittspridningen där har nu avtagit och verksamheten är på väg tillbaka till normalläge. Brukarna på boendet är vaccinerade men tills att vaccinet nått full verkningsgrad vill man skydda brukarna i så stor utsträckning det är möjligt.

Verksamhetsansvarig kan medge undantag från besöksförbudet i vissa enskilda fall, till exempel vid vård i livets slutskede.

Kontakt anhöriga

Anna Ask
Enhetschef
0531-52 65 80
anna.ask@bengtsfors.se

Carita Larsson
Biträdande socialchef
0531-52 66 30
carita.larsson@bengtsfors.se

Kontakt media

Göran Eriksson
Kommunchef
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Katrin Thoor
Biträdande kommunchef
0531-52 60 38
katrin.thoor@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson