Dags att söka folkhälsomedel

Folkhälsa i Bengtsfors

Föreningar i Bengtsfors kommun är välkomna att söka folkhälsomedel från kommunens folkhälsoråd. Medlen ska gå till hälsofrämjande föreningsarbete. Ansök senast 30 april.

Ansökan

För att ansöka om folkhälsomedel ska föreningen uppfylla följande kriterier:

  • Föreningens arbete ska vara i linje med de mål som finns i det Folkhälsopolitiska programmet.
  • Föreningens arbete ska ske inom det prioriterade folkhälsomålet för året.
  • Arbetet ska vara hälsofrämjande  och förebyggande.
  • Arbetet ska gynna/öka jämlik hälsa för kommuninvånarna.
  • Arbetet får gärna ske i samverkan med andra aktörer.

Medel beviljas inte till föreningar för sådan verksamhet/kostnad/aktivitet som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Totalt finns 17 000 kronor att fördela. Det är folkhälsorådet som beslutar hur pengarna ska fördelas. Sista ansökningsdatum är 30 april 2021.

Uppföljning

De föreningar som har blivit tilldelade folkhälsomedel för hälsofrämjande föreningsutveckling ska lämna in en uppföljning över vad medlen använts till.

Kontakt

Sara Gyllenberg
Folkhälsostrateg
0531-52 60 08
sara.gyllenberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson