Aktuell lägesbild

Illustration: Sofia Magnusson

Denna information publicerades: 2021-03-25 06.30

Informationen uppdaterades senast: 2021-06-23 17.06

Under sommaren tar vår lägesbild paus, under förutsättning att inte smittspridningen ökar rejält eller om det av andra anledningar finns något vi behöver kommunicera ut med anledning av pandemin. Här hittar du även under pausen länkar till statistik om smittade och vaccination.

Statistik

Smittade personer

Observera att antal bekräftade fall förändras ständigt, allteftersom personer testas. Det finns ett mörkertal av smittade personer som inte söker vård och därför inte testas. Det kan också finnas perioder då testkapaciteten är eller varit låg och alla som velat testa sig inte kunnat göra ett test.

Hur många har fått vaccin i Bengtsfors kommun?

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik kring vaccineringen (avser till och med vecka 22) har invånare i Bengtsfors kommun fått vaccin i följande omfattning:

Andel dos 1: 64.1%
Antal dos 1: 5 033
Andel färdigvaccinerade: 32.9%
Antal färdigvaccinerade: 2 588

Här finns Folkhälsomyndighetens statistik över genomförda vaccinationer mot covid-19 i Sverige - data till och med föregående vecka. Publiceras varje torsdag. Statistiken går att se även på kommunnivå.länk till annan webbplats
 

Smitta i våra verksamheter?

Vid konstaterad smitta informerar vi om att smittan finns i kommunens verksamhet. Det gör vi för att undvika att obekräftade uppgifter sprids och för att dämpa oro.

Sekretessen talar ett tydligt språk

Sekretessen är stark för smittade eller misstänkt smittade invånare oavsett sjukdom. Därför publicerar vi ingen information om smittade, misstänkt smittade eller provtagna personer. Det gäller såväl våra vårdtagare som vår personal.

Vem får veta?

Vi lämnar information om konstaterade Covid-19-smitta till personer (anhöriga, boende och personal) som är berörda och behöver informationen.

Vi kan komma att bekräfta smitta i de fall den drabbade eller anhöriga själva offentliggör denna information.


  Bekräftad smitta inom skolor, barnomsorg och särskilda boenden* till och med februari månad 2021
  Datum**VerksamhetVidtagna åtgärder mm
  17 novemberBengtsgårdens skola, BengtsforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  17 novemberEkhagsskolan,
  Dals Långed
  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  19 novemberLångevi förskola, BengtsforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  19 novemberBäckeskolan, BäckeforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  19 novemberStrömkullegymnasiet, BengtsforsInga elever eller lärare har utsatts för smitta från de bekräftade fallen.
  23 novemberFranserudsskolan, BengtsforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  23 novemberSolbackens särskilda boende, BillingsforsVi arbetar efter de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling. Smittspårning har inletts och all berörd personal kommer att testas. Anhöriga till brukare på den aktuella avdelningen har informerats om läget. Redan vid misstanke om Covid-19-smitta isoleras den sjuka personen och fortsätter att vara det efter ett positivt testsvar. För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder rekommenderad skyddsutrustning.
  30 novemberBäckängens förskola, BäckeforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  10 decemberBjörkåsens korttidsboende, BengtsforsVi arbetar efter de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling. Anhöriga till brukare har informerats om läget. Redan vid misstanke om Covid-19-smitta isoleras sjuka personer och fortsätter att vara det efter ett positivt testsvar. För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder rekommenderad skyddsutrustning.
  12 decemberSkåpafors förskola, SkåpaforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  15 decemberBjörkåsens förskola, BengtsforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.
  25 decemberLövåsens fritidshem, BillingsforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Telefonkontakt har tagits med vårdnadshavare med instruktioner då postgången inte fungerat med anledning av helgdagarna.
  9 januariGranåsgårdens särskilda boende, BengtsforsVi arbetar efter de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling. Anhöriga till brukare har informerats om läget. Redan vid misstanke om Covid-19-smitta isoleras sjuka personer och fortsätter att vara det efter ett positivt testsvar. För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder rekommenderad skyddsutrustning.
  25 januariBjörkåsens korttidsboende, BengtsforsVi arbetar efter de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling. Anhöriga till brukare har informerats om läget. Redan vid misstanke om Covid-19-smitta isoleras sjuka personer och fortsätter att vara det efter ett positivt testsvar. För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder rekommenderad skyddsutrustning.
  15 februariEkhagsskolan,
  Dals Långed
  Smittspridning bedöms nästintill obefintlig då inga elever eller lärare har utsatts för smitta på så pass lång tid att inkubationstiden nästan passerat. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har dock ändå gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i möjlig kontakt med smittan.
  19 februariSkåpafors förskola, SkåpaforsVerksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till vårdnadshavare vars barn har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  2 mars

  Vuxenutbildningen, Bengtsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  9 mars

  Ekhagsskolan, Dals Långed

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  19 mars

  Franserudsskolan, Bengtsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  30 mars

  Långevi förskola, Bengtsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  1 april

  Bengtsgårdens skola, Bengtsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  4 april

  Enebackens förskola, Dals Långed

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  5 april

  Ekhagsskolan, Dals Långed

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  19 april

  Ekhagsskolan, Dals Långed

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  22 april

  Kulturskolan, Bengtsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  29 april

  Vuxenutbildningen, Bengtsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  Bekräftad smitta inom skolor, barnomsorg och särskilda boenden*
  Datum**VerksamhetVidtagna åtgärder mm

  5 maj

  Ekhagsskolan, Dals Långed

  Verksamheten följer rutiner från Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  6 maj

  Långevi förskola, Bengtsfors

  Verksamheten följer rutiner från Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  21 maj

  Lövåsens förskola, Billingsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  26 maj

  Bengtsgårdens skola, Bengtsfors

  Verksamheten har kontakt med Smittskydd Västra Götaland. Information med särskilda instruktioner från smittskyddet har gått ut till personer som har befunnit sig i nära kontakt med smittan.

  *Om smittan finns på en enhet med fler än 15 brukare/barn/elever anger vi vilken enhet det gäller. Det innebär att det kan finnas bekräftat smitta på enheter med färre än 15 brukare/barn/elever.

  **ungefärligt datum då information gått ut till berörda och kommunikationsfunktionen fått kännedom.

  Bemanningen är ett bekymmer då vi fortfarande har en stor påverkan på våra verksamheter. Under våren 2020 genomförde vi korta vårdutbildningar för personer utifrån och från den egna organisationen. Flera av dessa har varit aktuella för tjänst i olika verksamheter. Inom vården har vi planerat och genomfört omflyttningar av både personal och chefer mellan enheter vid behov. Planering finns även för att styra om enkla arbetsuppgifter från ordinarie personal till vikarier.

  Vi har haft god hjälp av frivilliga som anmält intresse för att arbeta i våra verksamheter och vill rikta ett stort tack till dessa personer.

  Vi rekryterar kontinuerligt - du kan anmäla ditt intresse

  Vår vård- och omsorgspersonal behöver förstärkning och våra boendestödjare behöver bli fler. Vill du göra en insats i dessa speciella tider?

  Bemanningsenheten som tillsätter timvikarier låter hälsa att de glädjande nog fått in en hel del intresseanmälningar. De arbetar för fullt med att läsa ansökningar, arrangera anställningsintervjuer samtidigt som de bemannar våra verksamheter inom vård och omsorg där det just nu behövs förstärkning.

  Coronapandemin har gett oss anledning att uppdatera våra rutiner kring smittspridning och skydd av de vi vårda och har omsorg för. Vi har en god medvetenhet kring rutiner för skyddsutrustning och annat bland våra medarbetare.

  Det tillkommer också nya rutiner utifrån som vi behöver anpassa oss efter, rutiner som kontinuerligt ändras utifrån nya förutsättningar och myndigheters rekommendationer.

  Vård och omsorg

  Vi arbetar efter Västra Götalandsregionens rutiner för vårdhygien. Rutinerna förändras under pandemins gång. Några exempel på det är de visir vi använt i vårdnära arbete sedan lång tid för att skydda våra brukare samt att vi avråder från besök på våra särskilda boenden.

  Skola och barnomsorg

  Vi följer Smittskydd Västra Götalandsregionens handlingsplaner vid konstaterad smitta inom skola och barnomsorg och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

  När smittspridningen kommer närmre oss blir den mer konkret vilket kan skapa oro och frågor. På nedanstående länkar finns mer information och möjlighet att ställa frågor.

  Iakttagelser kring efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  Med hjälp av allmänheten vill regeringen få in uppgifter om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd kring Coronapandemin efterlevs.

  Syftet med informationsinhämtningen är att regeringen ska få nationella lägesbilder för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 23 juni 2021
  Sidan publicerad av: Sofia Magnusson