Fortsatt delvis fjärrundervisning på Strömkullegymnasiet

Denna information publicerades: 2021-03-26 08.00

Informationen uppdaterades senast: 2021-03-26 09.15

Illustration: Sofia Magnusson

Denna information publicerades: 2021-03-26 08.00

Informationen uppdaterades senast: 2021-03-26 09.15

Strömkullegymnasiet fortsätter med blandad fjärrundervisning och närundervisning på plats på skolan enligt ett rullande schema. Uppdateringen beror på de rekommendationer som kommit från bland annat Smittskydd Västra Götaland och regeringen att inte ha fjärrundervisning generellt, utan endast när skäl finns på grund av hög smittspridning på skolan eller i lokalsamhället. Vårterminen är snart inne i sitt sista skede och skolarbetet är högt prioriterat särskilt för eleverna i årskurs tre.

Genom att dela upp vilka som är inne på skolan genom att schemalägga det kan vi hålla avstånd och därmed öppna upp för undervisning på plats på skolan. Beslutet kan komma att ändras beroende på utvecklingen av smittoläget lokalt och eventuella nya rekommendationer och råd från myndigheter på nationell och regional nivå.

Fortsatt delvis fjärrundervisning

Strömkullegymnasiet fortsätter med fjärrundervisning enligt följande schema:

Vecka 12

Planering närundervisning på plats på skolan

Måndag 22 mars

Tisdag 23 mars

Onsdag 24 mars

Torsdag 25 mars

Fredag 26 mars

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Utvecklingssamtalsdag. Samtalen sker genom digitala möten.

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

Vecka 13

Planering närundervisning på plats på skolan

Måndag 29 mars

Tisdag 30 mars

Onsdag 31 mars

Torsdag 1 april

Fredag 2 april

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Långfredag
lediga

 

Vecka 14

Ingen undervisning vecka 14

Vecka 14, 6-9 april

Påsklov

Obs! Ny planering för vecka 15-16

Med anledning av de nya rekommendationerna på nationell nivå så har vi justerat planeringen för veckorna efter påsklovet. Syftet är att se till att alla elever är på plats några dagar per vecka. Årskurs ett samt IM kommer vara på skolan två dagar per vecka och årskurs två och tre kommer vara på plats på skolan tre dagar per vecka.

Vecka 15

Planering närundervisning på plats på skolan

Måndag 12 april

Tisdag 13 april

Onsdag 14 april

Torsdag 15 april

Fredag 16 april

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Vecka 16

Planering närundervisning på plats på skolan

Måndag 19 april

Tisdag 20 april

Onsdag 21 april

Torsdag 22 april

Fredag 23 april

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

Årskurs 2 och 3 har undervisning på plats på skolan

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

IM + årskurs 1 har undervisning på plats på skolan

 

Vissa elever är undantagna från fjärrundervisning

IMS20 är har undervisning på plats på skolan hela tiden. Vissa, kallade elever har också undervisning på plats hela tiden. Yrkesklasserna har undervisning på skolan, de som är kallade. Med reservation för ändringar.

Senast uppdaterad: 2021-03-26 09.15

Sidan publicerad av:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström