Hastighetsdämpande åtgärd på Enetsvägen i Dals Långed

Enetsvägen i Dals Långed

Grön markering visar ungefärlig placering av planerat hastighetsdämpande hinder.

Trafikverket kommer under sommaren att utföra en hastighetsdämpande åtgärd i Dals Långed längs Enetsvägen. I slutet av sommaren ska åtgärden utvärderas och beslut tas om en eventuell permanent lösning. 

Ett tillfälligt hinder i form av ett spikat tvärsgående hinder (likt sådana som monteras vid vägarbete) kommer att placeras ut på Enetsvägen nordöst om korsningen Kolarevägen/Enetsvägen, se grön markering på karta.

Trafikverket ber om dina synpunkter med anledning av åtgärden, använd gärna formuläret nedan för att lämna dina synpunkter. Det går också bra att maila oss på kommun@bengtsfors.se. Vi behöver dina synpunkter senast 8 augusti 2021.

Skicka in dina synpunkter

Jag bor * (obligatorisk)
Jag bor


Har åtgärden medfört att hastigheten förbi platsen dämpats? * (obligatorisk)
Har åtgärden medfört att hastigheten förbi platsen dämpats?
Om Trafikverket beslutar att en permanent lösning ska byggas kommer detta troligen att ske under hösten 2021.

Enetsvägen i Dals Långed

Grön markering visar ungefärlig placering av planerat hastighetsdämpande hinder.

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström