Uthyrning av kommunens sport-/bollhallar

Foto: Sofia Magnusson

Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter är bra för folkhälsan kan därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta. Folkhälsomyndigheten har inte längre några allmänna råd riktade specifikt till idrotten eller kör-musik och orkesterverksamhet, men alla individer och verksamheter har ett ansvar för att motverka smittspridning. Krisledningsgruppen har därför släppt på de lokala restriktionerna och hyr nu ut kommunens sport-/bollhallar till alla åldersgrupper.

Även om restriktionerna lättar måste vi alla tillsammans arbeta för att fortsätta minska smittspridningen och hålla oss till det råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vi uppmanar föreningar och andra som hyr att vara fortsatt vaksamma, göra riskbedömningar och skapa rutiner kring coronarelaterade frågor som kan dyka upp.

Kom alltid ihåg att:

  • Hålla avstånd
  • Undvik trängsel
  • Stanna hemma och testa dig även när du har milda symtom
  • Umgås med viss försiktighet
  • Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Tvätta händerna ofta
  • Agera alltid smittsäkert

Vad gäller för lokaler som inte är sporthallar?

De lokaler som är samlingslokaler och som hyrs ut av Bengtsfors kommun, såsom Kanalgården och matsalen på Lövåsen, kommer inte att kunna bokas under en tid framöver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson