• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Samverkan för fortsatt hög kvalitet inom social service till våra invånare

Samverkan för fortsatt hög kvalitet inom social service till våra invånare

Tanja Mattsson

Tanja Mattsson, socialchef för Bengtsfors och Melleruds kommuner. Foto: Sofia Magnusson.

Sedan tidigare samverkar Dalslandskommunerna inom ett antal olika områden. Nu har Melleruds och Bengtsfors kommuner gått in i en samverkan inom det sociala området för att tillsammans lösa kommande utmaningar inom socialtjänsten.

I det första steget för samverkan inom det sociala området rekryterades Tanja Mattsson som socialchef för båda kommunerna. Förutom socialchefstjänsten delas även tjänsten som sektorchef för individ- och familjeomsorgen. Rekryteringen av chefer för övriga sektorer pågår.

Underlätta rekrytering och anta utmaningarna i välfärden

Det blir allt svårare för kommuner att rekrytera rätt kompetens samtidigt som allt mer specialiserad personal behövs för att lösa de kommande utmaningarna inom välfärden. För att framförallt mindre kommuner ska klara av det och samtidigt ha den kompetens som behövs, är ett samarbete kommuner emellan ett måste. Samtidigt gör befolkningsutvecklingen att varje skattekrona behöver ge så mycket kvalitativ offentlig verksamhet som möjligt. För att klara utmaningen behövs nya lösningar; samarbeten, arbetssätt och ny teknik.

Det finns en framtagen avsiktsförklaring mellan kommunerna som beskriver samarbetet. Det handlar om att införa en ny organisation på övergripande chefs- och ledningsnivå. Samarbetet påverkar inte arbetsplatserna för de medarbetare som arbetar inom socialtjänsten i respektive kommun.

- Vår samverkan kommer att ge bättre förutsättningar att leverera den service som socialtjänsten erbjuder. Har du hemtjänst kommer den fortfarande att utgå från hemkommunen och när du behöver ansöka om plats på särskilt boende så blir det i den kommun där du bor. Likaså blir kontakterna med individ- och familjeomsorgerna även fortsättningsvis i din hemkommun. Samarbetet ger möjlighet att leverera kvalitativa tjänster och ha specialistkompetens samtidigt som kostnaderna hålls nere då de delas av två kommuner, säger Tanja Mattson, socialchef för Bengtsfors och Melleruds kommuner

Utrymme för verksamhetsutveckling

Det sociala området är komplext och krävande. Den stora fördelen med delade chefstjänster på en övergripande nivå är att cheferna får möjlighet att jobba strategiskt och övergripande med utveckling av verksamheterna. Samtidigt möjliggörs en närvarande operativ ledning för att upprätthålla verksamheterna. Genom samarbetet skapas möjligheter att dela både chefstjänster och specialistkompetenser på ett sätt som blir ekonomiskt fördelaktigt för båda kommunerna. Det finns en stor nytta med samarbetet då många frågor kopplade till kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem är likartade i kommunerna, särskilt på en övergripande nivå.

Ytterligare samverkan på gång i Dalsland

Ett samverkansråd har bildats på politisk nivå i de fyra Dalslandskommunerna; Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda. Framtidens samverkan mellan de fyra kommunerna ska ske med utgångpunkt i medborgarnas behov och ökad samhällsnytta. En verksamhetsutvecklare kommer att rekryteras för att vara drivande i de olika samverkansprocesserna.

Logotyp, samverkan inom sociala området
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström