Mer mat från bygden i våra kommunala kök

Under våren efterlyste Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmåls kommuner småskaliga, lokala livsmedelsproducenter. Nu är upphandlingen klar och från och med juni 2022 kommer ett 80-tal närproducerade livsmedel att köpas in för upp till 12 miljoner kronor per år.

Utifrån den politiska prioriteringsordningen att offentliga kök ska välja närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel, delades livsmedelsupphandlingen upp i två delar; den lilla livsmedelsupphandlingen med fokus på närproducerad mat och en större livsmedelsupphandling för en huvudgrossist. Nu är den lilla livsmedelsupphandlingen avslutad. Från och med juni 2022 kommer kommunerna att årligen köpa in ett 80-tal
närproducerade livsmedel från Värmland och Västra Götalands län, till ett värde av cirka 10-12 miljoner kronor per år.

Skafferi Värmland har vunnit en del av den lilla livsmedelsupphandlingen och kommer därmed att vara den lokala grossisten som möjliggör leveranser från både större och mindre lokala livsmedelsprodukter. På sikt öppnar detta upp för att fler mindre lokala producenter kan sälja livsmedel till de kommunala köken på ett enklare sätt.
Genom att kommunerna ökar sina inköp av lokalt producerade livsmedel, kan de ytterligare höja måltidskvalitén, bidra till en hållbar utveckling av det lokala näringslivet, klimatet och miljön samt möjliggöra bättre beredskap i händelse av en samhällsstörning eller kris.

Skafferi Värmland som grossist samlar det bästa från Värmländska och Dalsländska gårdar, mat- och dryckesproducenter under ett tak.

Kontakt

Göran Wahlgren
Enhetschef måltidsenheten
0531-52 61 38
goran.wahlgren@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson