Aktuell lägesbild 14 oktober

Illustration: Sofia Magnusson

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

I Bengtsfors kommun rapporterades det under föregående vecka fyra nya fall av covid-19 bland befolkningen. Under vecka 40 rapporterades 637 fall med covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med en procent jämfört med föregående vecka. Statistik kring vaccinationen för föregående vecka har inte kunnat presenteras på grund av tekniska skäl.

Statistik

Smittade personer

Observera att antal bekräftade fall förändras ständigt, allteftersom personer testas. Det finns ett mörkertal av smittade personer som inte söker vård och därför inte testas. Det kan också finnas perioder då testkapaciteten är eller varit låg och alla som velat testa sig inte kunnat göra ett test.

Antal konstaterat smittade invånare per kommun i Dalsland (källa: Västra Götalandsregionen)

Kommun

Totalt antal

Antal fall vecka 39

Bengtsfors kommun

798

4

Dals-Eds kommun

374

3

Färgelanda kommun

708

3

Melleruds kommun

1005

0

Åmåls kommun

730

0

Statistiken hämtas frånFolkhälsomyndigheten/Västra Götalandsregionen då vi inte har något eget underlag om antal smittade invånare. Statistiken uppdateras veckovis på torsdagar.


Hur många har fått vaccin i Bengtsfors kommun?

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik kring vaccineringen har invånare (16 år och äldre) i Bengtsfors kommun fått vaccin i följande omfattning:

Andel dos 1: 85.5 %
Antal dos 1: 6 984
Andel färdigvaccinerade: 67.7 %
Antal färdigvaccinerade: 5 529

Här finns Folkhälsomyndighetens statistik över genomförda vaccinationer mot covid-19 i Sverige - data till och med föregående vecka. Publiceras varje torsdag. Statistiken går att se även på kommunnivå. Länk till annan webbplats.
 

Vid konstaterad smitta informerar vi om att smittan finns i kommunens verksamhet. Det gör vi för att undvika att obekräftade uppgifter sprids och för att dämpa oro.

Vem får veta?

Vi lämnar information om konstaterade Covid-19-smitta till personer (anhöriga, boende och personal) som är berörda och behöver informationen.

Vi kan komma att bekräfta smitta i de fall den drabbade eller anhöriga själva offentliggör denna information.

Kommunens krisledningsgrupp har under pandemin fattat beslut om vilka åtgärder som vidtagits exempelvis stängning av verksamheter, inställda evenemang, personalfrågor etc. Samverkan har skett kontinuerligt med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner. Grunden har hela tiden varit att följa de restriktioner, råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter beslutat. Vår hållning är att vi även fortsättningsvis kommer att jobba på det sättet. Det innebär att när de flesta restriktioner släpps och samhället öppnar upp så gör våra verksamheter det också.

Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

Vård och omsorg

Vi arbetar efter Västra Götalandsregionens rutiner för vårdhygien. Rutinerna förändras under pandemins gång. Några exempel på det är de visir vi använt i vårdnära arbete sedan lång tid för att skydda våra brukare samt att vi avråder från besök på våra särskilda boenden.

Skola och barnomsorg

Vi följer Smittskydd Västra Götalandsregionens handlingsplaner vid konstaterad smitta inom skola och barnomsorg och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Vaccinera dig

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma vid symtom

Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra.

Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig.

Om du inte är vaccinerad

Du som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, tarsärskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt, och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa de gällande nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson