• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Enheten för arbete och integration tillhör det sociala verksamhetsområdet från och med årsskiftet

Enheten för arbete och integration tillhör det sociala verksamhetsområdet från och med årsskiftet

Illustration: Sofia Magnusson

Enheten för arbete och integration startade den 1 januari 2020. Den nya enheten innebar att arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten samt funktionen för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten slogs ihop. Från och med den 1 januari 2022 kommer enheten för arbete och integration att tillhöra det sociala verksamhetsområdets individ och familjeomsorg (IFO) istället för kommunledningskontoret. Förändringen påverkar inte de individer som har kontakt med enheten för arbete och integration.

Syftet med att starta enheten var att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd och att flytta fokus från de sociala frågorna och försörjningsstöd (socialbidrag) till att alltid ha arbete på en reguljär arbetsmarknad som målsättning. Personer som kommer till arbete- och integrationsenheten ska få hjälp att ta makt över sin egen situation och framtid.

Organisatoriskt har enheten för arbete och integration tillhört kommunledningskontoret. Nu har kommunstyrelsen beslutat att enheten för arbete och integration inklusive ekonomiskt bistånd läggs i sin helhet under sociala verksamhetsområdet från och med 1 januari 2022. Anledningen till förändringen är att skapa tydlighet för det politiska beslutfattandet och ansvaret samt minska risken för onödiga sekretesshinder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson