Medborgarlöften förlängs

Stig Bertilsson och Jenny Wester vid undertecknandet av 2021 års medborgarlöfte.

Stig Bertilsson och Jenny Wester vid undertecknandet av 2021 års medborgarlöfte. Foto: Crister Blüme

Polisen och Bengtsfors kommun har beslutat att medborgarlöftena för 2021 även kommer att gälla för 2022. Det innebär att Polisen och kommunen fortsätter att gemensamt verka för att öka tryggheten på allmän plats samt att i ökad omfattning rikta fokus mot brottslighet som drabbar det lokala näringslivet.

Det här ska vi göra

  • Öka insatserna mot nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Polisen och kommunen ska vidta riktade åtgärder mot de aktuella nätverken. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och pådrivande.

  • Öka insatserna mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet.

Polisen och kommunen ska öka insatserna mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  1. Polisen och kommunen har som mål att numerären av individer i de nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet som identifierats under år 2020, ska minska i antal under år 2021 och 2022.
  2. Polisen och kommunen har som mål att genom olika former av insatser arbeta mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet samt öka tryggheten bland lokala företagare.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen under hösten 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson