Försäljning av Årbols skola genom anbudsförfarande

BENGTSFORS ÄRTEMARKS STOM 1:5

Årbols skola med fastighetsbeteckning BENGTSFORS ÄRTEMARKS STOM 1:5 är till salu. Försäljningen sker genom anbudsförfarande. Sista datum för att lämna anbud är 12 december 2021.

Skolbyggnaden är på totalt cirka 1825 kvadratmeter. Norra delen av skolbyggnaden, cirka 1035 kvadratmeter, byggdes på 1960-talet. Södra delen av skolbyggnaden, cirka 790 kvadratmeter, byggdes 1982. Utöver dessa finns en komplementbyggnad på cirka 35 kvadratmeter öster om skolbyggnaden. För mer information om fastigheten och dess tekniska anläggningar, se besiktning av fastighet gjord den 29 oktober 2021.

Inom fastigheten finns idag ett vatten- och reningsverk för vatten som förser fastigheten plus tre privatägda fastigheter i närområdet. Vid en försäljning kommer denna vattenleverans till fastigheter i närområdet att sägas upp. Möjlighet finns för framtida fastighetsägare att fortsätta leverera vatten till anslutna fastigheter.

Lokalen används idag av Lantlyckans förskola som hyr cirka 300 kvadratmeter av skolbyggnadens totala yta. Lantlyckans förskola är en fristående förskola som drivs i form av personalkooperativ. Förskolans verksamhet är viktig för Bengtsfors kommun genom dess möjlighet att erbjuda förskoleplatser.

Fastigheten inrymmer även en idrottshall som i dagsläget hyrs ut till föreningsliv och allmänhet för idrottsändamål och sociala tillställningar.

Underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ortofoto skala 1-10 000.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB 2021-11-16 12.04
Ortofoto skala 1-1000.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2021-11-16 12.04
Statusbesiktning Årbols skola 2021-10-29.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB 2021-11-16 12.06
Topokarta skala 1-10 000.pdf , 479.9 kB. 479.9 kB 2021-11-16 12.04
Topokarta skala 1-1000.pdf , 176.2 kB. 176.2 kB 2021-11-16 12.05

Vid önskemål om ytterligare information eller vid frågor, kontakta Bengtsfors kommun, kontaktperson längst ner på sidan.

Lämna anbud

Följande uppgifter ska lämnas i anbudet:

  • Ekonomiskt anbud, en summa i SEK.
  • Planer för att nyttja fastigheten.
  • Planer med hänsyn till den befintliga hyresgästen, Lantlyckans förskola.
  • Planer med hänsyn till den idrottshall som idag går att boka av allmänheten.

Försäljningsprocess

Det är möjligt att lämna anbud mellan 16 november och 12 december. Inkomna anbud sammanställs efter sista anbudsdatum och presenteras för politiken som beslutar om det är aktuellt att fortgå med försäljning eller inte. De beslutar även vilken anbudsgivare som får köpa fastigheten om en försäljning är aktuell. Politiken förbehåller sig fri prövningsrätt av anbud samt möjligheten att väga in andra värden än rent ekonomiska aspekter. Det slutgiltiga beslutet om försäljning fattas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Henrik Andersson
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
henrik.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström