Fritidsgården i centralbacken renoveras och byggs om

Foto: Sofia Magnusson

I december år 2019 eldhärjades fritidsgården i Bengtsfors tätort. Projektering pågår nu för att fritidsgårdsverksamhet ska kunna bedrivas ur ett allaktivitetshus perspektiv i den så kallade Gula villan.

Allaktivitetshus

Med allaktivitetshusperspektiv menas en generations- och kulturöverbryggande mötesplats som är till för samhällsmedborgare i alla åldrar. Olika aktiviteter kan arrangeras ihop med föreningar där bibliotek och idrottshall finns i nära anslutning. Här finns också möjligheten till att genomföra efterfrågade aktiviteter från ungdomarna som exempelvis att öva i replokal, laga mat och att spela bordtennis.

Klart hösten 2022

Utsidan av huset kommer att återställas och se ut ungefär som innan branden, men insidan av huset kommer att renoveras och byggas om för att bli funktionellt som allaktivetshus. Renoveringen och färdigställandet av fritidsgården beräknas vara klar hösten 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson