Byggnadsinventering i Ärtemarks socken

Illustration av en byggnad på landsbygden, ett rött hus med vita knutar.

Illustration av Sofia Magnusson

Kommunen har gett Förvaltningen för kulturutveckling, FKU, i uppdrag att genomföra en kulturhistorisk byggnadsinventering i kommunen. Under 2022 inventeras Ärtemarks socken. Förvaltningen för kulturutveckling är en del av Västra Götalandsregionen.

Syftet med inventeringen är att skapa ett gott kunskapsunderlag och väcka intresse för bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Senast kommunens kulturhistoriska bebyggelse inventerades var under åren 1982–1986 med ett kompletterade kulturmiljöprogram 1993. Sedan 2018 genomförs nya byggnadsinventeringar. Arbetet finansieras gemensamt av kommunen, Länsstyrelsen och Förvaltningen för kulturutveckling. Hittills har Bäcke, Ödskölt, Tisselskog och Steneby inventerats.

Metoden för inventering går kortfattat ut på att undersöka vilka värden en byggnad har. Det som påverkar en byggnads eller plats kulturhistoriska värde är mångfacetterat, men till exempel tas ålder, originaldetaljer, arkitektoniska och lokalhistoriska aspekter i beaktande.

Till hösten kommer vi att skicka ut inventeringsresultatet till berörda fastighetsägare för att fånga upp synpunkter och eventuella faktafel. Vi kommer också att bjuda in fastighetsägarna till ett informationsmöte där Förvaltningen för kulturutveckling presenterar inventeringen.

Foto på antikvarie Carina Carlsson

Antikvarie Carina Carlsson, från Förvaltningen för kulturutveckling, kommer att åka runt och dokumentera och fotografera kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fastigheter och miljöer under våren 2022.

Kontakt

Har du frågor om inventeringen kan du kontakta

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Carina Carlsson
Antikvarie FKU
073 – 088 72 60
carina.m.carlsson@vgregion.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson