Tävling för konstnärlig utsmyckning av Björkdungen

Flygfoto över Björkdungen.

Flygfoto över Björkdungen. Foto: Niklas Eriksson

Vid invigningen hösten år 2021 av den nya fastigheten Björkdungen i centrala Bengtsfors skänkte Bengtsfors kommun en gåva till Bengtsfors Hus AB. I gåvobrevet angav kommunen att man ämnade uppvakta fastighetsbolaget med en gåva som är beställd av Stenebyskolan. Med gåvan vill man aktivera husets gemensamma utrymmen. Utsmyckningen skulle leda till diskussion, eftertanke och fördjupning bland de som nyttjar utrymmet.

Bengtsfors kommun vänder sig nu till Stenebyskolans studenter med en så kallad Open call för att utlysa en tävling gällande uppdraget att upprätta konstverk i anslutning till fastigheten.

Riktlinjer för tävlande att förhålla sig till

Tävlingsdeltagare

Studenter vid Stenebyskolan och HDK Valand Campus Steneby.

Tillverkningsmaterial

Materialet ska vara metall.

Tillverkningsteknik

Metallbearbetningstekniker med anknytning till Stenebys metallutbildningar så som Smide, Gjutning, montering fabricering etc.

Budget

100 000 kronor (SEK). I budget ingår – skissarvode, material, produktion, ytbehandling, transport och montering.

Ytbehandling

Verket bör rost skyddsbehandlas enligt skyddsklass X om målat (Bad förzinkat och klassad färg) . Om verket ska rosta så bör Corten plåt användas.

Tidsramar och inlämning

Jury

Rektor Stenebyskolan, Lärare vid Stenebyskolan, VD Bengtsfors Hus samt Bengtsfors kommuns grupp för Offentlig miljö som konstform där kommunchef, kommunalråd, oppositionsråd, fastighetschef, kultur och fritidschef ingår med flera. Boende, invånare och personal i fastigheten kan komma att tillfrågas.

Bedömningskriterier

Konstnärlig kvalitet, ekonomisk och praktisk genomförbarhet, potential att engagera en bredare såväl som en professionell publik, utsmyckningen ska leda till diskussion och eftertanke, hållbarhet över tid.

Budget

Inom ramen för det politiska beslutet finns en budget på 100 tkr plus moms till offentlig konstverket. Budgeten är inklusive bygglov, allt arbete och full installation inklusive fundament av konstverket samt belysning av konstverket.

Konstnärens ansvar

I budget ingår – Skissarvode, Material, produktion, ytbehandling, transport och montering.

Placering

Konstverket ska placeras utanför fastigheten Björkdungen, adress Storgatan 7 i Bengtsfors. Placeringen är framför fastigheten på gräsmattan mellan körsbärsträden. Konstverket ska vara förankrat i marken.

Tidsramar och inlämning av tävlingsbidraget

Skissteckning, modell, materialprov och annat bildmaterial som förklarar projekt och idé. Teknisk skiss där storlek och tekniska lösningar framgår. En text som beskriver konceptet på mellan 200 och 400 ord.

Onsdag 31 augusti 2022 är sista dag för inlämning av skissförslag. Inlämningen ska göras genom nedanstående formulär.

Juryn utser vinnare inom kort efter inlämning och meddelar tävlingsdeltagarna. Därefter ska konstverket installeras framför fastigheten.

Tisdag 13 december 2022 planeras invigning av konstverket på plats vid Björkdungen (med reservation för ändringar av invigningsdatum).

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Personuppgifter för tävlande * (obligatorisk)
Personuppgifter för tävlandeSkriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson