Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-16

Tid

13.30

Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2019-10-08

Kallelse avpublicerad

2019-10-16

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2019-10-16.pdföppnas i nytt fönster 308.8 kB 2019-10-11 11.03
04_Skattesats 2020 Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 226.5 kB 2019-10-08 13.15
05_Taxor och avgifter 2020.pdföppnas i nytt fönster 64.5 kB 2019-10-08 13.15
07_Delårsbokslut per 2019-08-31 samt utfall 2019.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-10-08 13.15
08_Rapport avseende kommunens fiannsverksamhet per 2019-08-31.pdföppnas i nytt fönster 220 kB 2019-10-08 13.15
09_Bengtsforshus AB- godkännande av investering för byggnation av fasighet på Björkdungen.pdföppnas i nytt fönster 302.5 kB 2019-10-08 13.15
10_Höjd borgensram för Bengtforshus AB.pdföppnas i nytt fönster 643.6 kB 2019-10-08 13.15
11_E-förslag om laddstationer.pdföppnas i nytt fönster 115.8 kB 2019-10-08 13.15
12_Avyttring av fastigheter - Enet 1 407.pdföppnas i nytt fönster 688.1 kB 2019-10-08 13.15
13_Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal.pdföppnas i nytt fönster 355.9 kB 2019-10-08 13.15
14 Sammanträdestider för 2020.pdföppnas i nytt fönster 569.8 kB 2019-10-08 13.15
15a_Dokumenthanteringsplan för utbildningsväsendet.pdföppnas i nytt fönster 374.5 kB 2019-10-08 13.15
15b_KSN 2019-000709-1 Dokumenthanteringsplan utbildningsväsendet 286177_1_1.pdföppnas i nytt fönster 383.5 kB 2019-10-08 13.15
15c_KSN 2019-000709-3 Arkivreglemente KF 2012-05-29, § 74 286189_1_1.pdföppnas i nytt fönster 65.7 kB 2019-10-08 13.15
15d_KSN 2019-000709-3 RA_FS 2008_4 286190_1_1.pdföppnas i nytt fönster 177.8 kB 2019-10-08 13.15
16_Pogramutbud Strömkullegymnasiet 2020-2021.pdföppnas i nytt fönster 230.6 kB 2019-10-08 13.15
17_Utökad investeringskostnad Strömbron.pdföppnas i nytt fönster 235.9 kB 2019-10-08 13.15
18_Nytt servicefordon till renhållningen.pdföppnas i nytt fönster 150 kB 2019-10-08 13.15
19_Omdisponering investeringsbudget för VA 2019 från Fjärrvärme.pdföppnas i nytt fönster 186.1 kB 2019-10-08 13.15
20a_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2019-09-23.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2019-10-08 13.15
21a_Delgivning - Information till ks loggning 190930.pdföppnas i nytt fönster 26.2 kB 2019-10-08 13.15
21b_Delgivning - Välfärdsbokslut_2019.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2019-10-08 13.15
21c_Utvecklingsarbete inom Dalslands miljö- och energiföbund och Dalslands miljö- och energinämnd.pdföppnas i nytt fönster 33.6 kB 2019-10-08 13.15
21d_ÖFN - § 86 Ekonomisk prognos augusti 2019.pdföppnas i nytt fönster 353.2 kB 2019-10-08 13.15
21e_ÖFN - § 88 verksamhetsberättelse tertial 2 2019.pdföppnas i nytt fönster 225.5 kB 2019-10-08 13.15
21f_ÖFN - § 89 Driftsbudget 2020.pdföppnas i nytt fönster 304.7 kB 2019-10-08 13.15
21g_ÖFN - § 91 Statistik augusti 2019.pdföppnas i nytt fönster 309.8 kB 2019-10-08 13.15
21h_ÖFN - Driftbudget 2020 (reviderad 2019-09-09).pdföppnas i nytt fönster 540.9 kB 2019-10-08 13.15
21i_ÖFN - Ekonomisk prognos augusti 2019.pdföppnas i nytt fönster 81.2 kB 2019-10-08 13.15
21j_ÖFN verksamhetsberättelse.pdföppnas i nytt fönster 810.6 kB 2019-10-08 13.15
Budget 2020
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell