Politiska gruppmötet - Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-10-15

Organ

Politiska gruppmötet

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Tid

18.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2019-10-08

Kallelse avpublicerad

2019-10-15

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

-

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse politiskt gruppmöte 2019-10-15.pdföppnas i nytt fönster 24.5 kB 2019-10-08 15.43
A Tjänsteskrivelse budget 2020 (2021-2023).pdföppnas i nytt fönster 1015.4 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 1 Budgetberedningens protokoll 2019-10-02.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2019-10-11 10.54
Bilaga 2 Politiska mål 2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 287.5 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 3 Politisk verksamhet 2020.pdföppnas i nytt fönster 30.2 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 4 KLK 2020.pdföppnas i nytt fönster 49.3 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 5 Kommungemensamt 2020.pdföppnas i nytt fönster 31 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 6 AME 2020.pdföppnas i nytt fönster 35.6 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 7 Vux 2020.pdföppnas i nytt fönster 33.3 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 8 Elevhälsa-särskola 2020.pdföppnas i nytt fönster 29.1 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 9 Förskoleverksamhet 2020.pdföppnas i nytt fönster 33.7 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 10 Grundskola inkl fritidshem 2020.pdföppnas i nytt fönster 37.8 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 11 Gymnasium 2020.pdföppnas i nytt fönster 31.6 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 12 Kultur- och fritid 2020.pdföppnas i nytt fönster 34.3 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 13 MAS och bistånd och gemensamma 2020.pdföppnas i nytt fönster 31.8 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 14 Hemtjänst 2020.pdföppnas i nytt fönster 28.5 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 15 SB 2020.pdföppnas i nytt fönster 29.6 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 16 Bemanning 2020.pdföppnas i nytt fönster 28.3 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 17 SSK rehab och korttid 2020.pdföppnas i nytt fönster 30.3 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 18 LSS och personlig assistans 2020.pdföppnas i nytt fönster 31.1 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 19 Psykiatri 2020.pdföppnas i nytt fönster 29.6 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 20 IFO 2020.pdföppnas i nytt fönster 35.6 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 21 Flyktingmottagning 2020.pdföppnas i nytt fönster 27.6 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 22 Räddningstjänst 2020.pdföppnas i nytt fönster 30.5 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 23 Städ 2020.pdföppnas i nytt fönster 28.5 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 24 Måltid 2020.pdföppnas i nytt fönster 28.9 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 25 Driftchef 2020.pdföppnas i nytt fönster 40.8 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 26 Åtaganden 2020.pdföppnas i nytt fönster 29.2 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 27 Bidrag, stöd till föreningar 2020.pdföppnas i nytt fönster 31.3 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 29 Taxor 2020.pdföppnas i nytt fönster 22.7 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 29-1 Taxor 2020 förslag från alkoholhandläggarna.pdföppnas i nytt fönster 148.5 kB 2019-10-11 10.54
Bilaga 30 Ekonomi- och målproc 2020.pdföppnas i nytt fönster 63.9 kB 2019-10-11 10.54
KSAU 2019-10-02.pdföppnas i nytt fönster 63.9 kB 2019-10-15 08.48
MBL-förhandling enligt 11 § MBL.pdföppnas i nytt fönster 823.3 kB 2019-10-15 10.45
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell