Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-10-24

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Paragrafer

69-74

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-10-31

Protokollet avpubliceras

2019-11-21

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-11-21.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt