Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-11-19

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Paragrafer

253-275

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-11-21

Protokollet avpubliceras

2019-12-13

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-12-13.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2019
Sidan publicerad av: Sara Larsson