Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

94-101

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-11-25

Protokollet avpubliceras

2019-12-17

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-12-17.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Sidan publicerad av: Sara Larsson