Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kommunfullmäktige - Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-12-02

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-02

Tid

13.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2019-11-26

Kallelse avpublicerad

2019-12-30

Ordförande

Jan-Åke Jansson (KD)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell