Kommunstyrelsens utbildningsutskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Organ

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

1

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-11-27

Protokollet avpubliceras

2019-12-18

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2019-12-18.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt