Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-12-11

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Paragrafer

274-294

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2019-12-19

Protokollet avpubliceras

2020-01-23

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-01-23.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell