Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2019-12-11

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Paragrafer

17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2020-01-08

Anslaget avpubliceras

2020-01-31

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-01-31.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell