Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-15

Tid

13.30

Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-01-07

Kallelse avpublicerad

2020-01-22

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-01-15.pdföppnas i nytt fönster 307.7 kB 2020-01-14 10.49
04_Cykelstrategi för Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2020-01-07 16.26
05_Vatten- och avloppstaxa Bengtsfors kommun 2020 - efter återremiss.pdföppnas i nytt fönster 6.4 MB 2020-01-07 16.26
06a_Riktlinjer ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 203.9 kB 2020-01-07 16.26
06b_Förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2020-01-14 10.49
07_Motion om jämtegrering av kommunens budgetprocess - efter återremiss.pdföppnas i nytt fönster 774.5 kB 2020-01-07 16.26
08_Taxa för heldygnskost inom äldreomsorgen - korttidsverksamheten.pdföppnas i nytt fönster 211.3 kB 2020-01-07 16.26
09_Styrdokument för Bengtsfors kommunes krisberedskap under mandatperioden 2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 739.8 kB 2020-01-07 16.26
10_Förändring av regler för kommunalt bidrag till vägsamfälligheter.pdföppnas i nytt fönster 264.2 kB 2020-01-07 16.26
11_Skrivelse med förslag om stöd till personer med syn- och - eller hörselnedsättning.pdföppnas i nytt fönster 518.7 kB 2020-01-07 16.26
12_Förtydligande av genomlysning av verksamheter budgetbeslut 2020 - uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 476.3 kB 2020-01-07 16.26
13_Fastställande av höjning - sänkning av minimibelopp inom vård och omsorgens taxor och avgofter för 2020.pdföppnas i nytt fönster 250.5 kB 2020-01-07 16.26
14_Stadgar för Holger Gustavsons fond.pdföppnas i nytt fönster 335.4 kB 2020-01-07 16.26
15_Beslut om skolchef i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 636.5 kB 2020-01-07 16.26
16_Nytt dataskyddsombud Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 213.8 kB 2020-01-07 16.26
17_Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av förändrad förvaltningsorganisation.pdföppnas i nytt fönster 255.6 kB 2020-01-08 10.59
18a_Dalslands miljö- och energiförbund - Protokoll 2019-04-18 §§ 1-9.pdföppnas i nytt fönster 276.8 kB 2020-01-07 16.26
18b_Dalslands miljö- och energiförbund - Protokoll 2019-06-14 §§ 10-20.pdföppnas i nytt fönster 458.3 kB 2020-01-07 16.26
18c_Dalslands miljö- och energiförbund - Protokoll 2019-10-10 §§ 21-30 292855_1_1.pdföppnas i nytt fönster 343.4 kB 2020-01-07 16.26
18d_Dalslands miljö- och energiförbund - Protokoll 2019-11-21 § 39.pdföppnas i nytt fönster 81.3 kB 2020-01-07 16.26
18e_Dalslands miljö- och energiförbund - Protokoll 2019-11-21 §§ 31-38, 40.pdföppnas i nytt fönster 280.4 kB 2020-01-07 16.26
18f_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-02-07 §§ 1-7, 10-12.pdföppnas i nytt fönster 182 kB 2020-01-07 16.26
18g_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-02-07 §§ 8-9.pdföppnas i nytt fönster 918 kB 2020-01-07 16.26
18h_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-03-21 §§ 13-22.pdföppnas i nytt fönster 444.3 kB 2020-01-07 16.26
18i_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-05-03 §§ 23-35.pdföppnas i nytt fönster 366 kB 2020-01-07 16.26
18j_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-06-13 §§ 36-44, 48-49.pdföppnas i nytt fönster 127.8 kB 2020-01-07 16.26
18k_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-06-13 §§ 45-47.pdföppnas i nytt fönster 114 kB 2020-01-07 16.26
18l_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-08-29 §§ 50-56, 59-62.pdföppnas i nytt fönster 207.3 kB 2020-01-07 16.26
18m_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-08-29 §§ 57-58.pdföppnas i nytt fönster 203.5 kB 2020-01-07 16.26
18n_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-09-26 §§ 63-66, 71-72.pdföppnas i nytt fönster 236.4 kB 2020-01-07 16.26
18o_Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-09-26 §§ 67-69.pdföppnas i nytt fönster 557.1 kB 2020-01-07 16.26
18p_Dalslands Miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-12-12 §§ 73-87.pdföppnas i nytt fönster 535.6 kB 2020-01-07 16.26
18q_KSN 2019-000023-8 Dalslands miljö- och energinämnd - Protokoll 2019-03-21 §§ 13-22 292903_1_1.pdföppnas i nytt fönster 444.3 kB 2020-01-07 16.26
18r_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ - protokoll 2019-11-22.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2020-01-07 16.26
18s_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Protokoll 2019-12-09 §§ 121-126.pdföppnas i nytt fönster 112.2 kB 2020-01-07 16.26
19_Kompletterande beslutsrätt - revidering.pdföppnas i nytt fönster 92.6 kB 2020-01-14 10.49
20a_Utbetalningsrutiner avseende ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 261.6 kB 2020-01-07 16.26
20b_Information från Fyrbodals kommunalförbund.pdföppnas i nytt fönster 105.9 kB 2020-01-07 16.26
20c_ÖFN - § 123 prognos november 2019.pdföppnas i nytt fönster 374.9 kB 2020-01-07 16.26
20d_ÖFN - § 124 statistik januari - november 2019.pdföppnas i nytt fönster 283.2 kB 2020-01-07 16.26
20e_ÖFN - Ekonomisk prognos november 2019.pdföppnas i nytt fönster 632.8 kB 2020-01-07 16.26
20f_ÖFN ärendestatistik nov 2019.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-01-07 16.26
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Sidan publicerad av: Sara Larsson