Kommunstyrelsens utbildningsutskott - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-01-22

Organ

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Tid

13.00

Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-01-14

Kallelse avpublicerad

2020-01-22

Ordförande

Per Jonsson (C)

Sekreterare

Lena Högfeldt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Sidan publicerad av: Lena Högfeldt