Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-02-12

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Tid

13.30

Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-02-04

Kallelse avpublicerad

2020-03-04

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-02-12.pdföppnas i nytt fönster 306.5 kB 2020-02-04 16.00
05_Revidering av policy för uppvaktningar och jubiléer.pdföppnas i nytt fönster 259.7 kB 2020-02-04 16.00
06_Revidering av löneboxar för 2020.pdföppnas i nytt fönster 897.5 kB 2020-02-04 16.00
07_Medborgadialog - finansiering.pdföppnas i nytt fönster 268.1 kB 2020-02-04 16.00
08_Genomlysning och förslag till effektivisering av kommunal verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 365 kB 2020-02-04 16.00
09_Granskning intern kontroll - grundskolans resultat.pdföppnas i nytt fönster 393 kB 2020-02-04 16.00
10a_Stiftelsernas årsredovisningar - beslut allmänna utskottet.pdföppnas i nytt fönster 28.3 kB 2020-02-04 16.00
10b_Stiftelsen Waerns donation årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 49.5 kB 2020-02-04 16.00
10c__Stiftelsen skolsamfonden årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 184.9 kB 2020-02-04 16.00
10d__Stiftelsen social samfond årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 187.4 kB 2020-02-04 16.00
10e__Årsredovisning stiftelsen Koschellska fonden 2019.pdföppnas i nytt fönster 191.8 kB 2020-02-04 16.00
10f__ Stiftelsen slöjdsamfönden årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 185.5 kB 2020-02-04 16.00
10g__Stiftelsen Christina Johanssons fond årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 182.6 kB 2020-02-04 16.00
10h__Stiftelsen Albin Johansson i Näsbo årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 176 kB 2020-02-04 16.00
11_Rutin för synpunkts - och klagomålshantering enligt skollagen.pdföppnas i nytt fönster 528.6 kB 2020-02-04 16.00
12_Återrapportering av uppdrag - utredning av skolskjutsar.pdföppnas i nytt fönster 829.4 kB 2020-02-04 16.00
13_Förstudie genom Västtrafik inför upphandling av skolbusstrafik.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-02-04 16.00
14_Långsiktiga mål för Strömkullegymnasiet - uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2020-02-04 16.00
15_Undervisningskök på Strömkullegymnasiet - uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 496.1 kB 2020-02-04 16.00
16_Interkommunala ersättningar Strömkullegymnasiet 2020.pdföppnas i nytt fönster 301.7 kB 2020-02-04 16.00
18a_Bengtsfors Energi AB - Sammanträdesprotokoll 2019-11-14.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-02-04 16.00
18b_Bengtsfors Energi Nät AB - Sammanträdesprotokoll 2019-11-14.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2020-02-04 16.00
18c_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2019-12-16.pdföppnas i nytt fönster 42 kB 2020-02-04 16.00
18d_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Sammanträdesprotokoll 2020-01-20.pdföppnas i nytt fönster 100 kB 2020-02-04 16.00
19a_Läsårstider 2020-2021.pdföppnas i nytt fönster 190.7 kB 2020-02-04 16.00
19b_Medborgalöfte 2020 Bengtsfors kommun och Polisen.pdföppnas i nytt fönster 260.5 kB 2020-02-04 16.00
19c_Avtal om samverkande sjukvård i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 445.2 kB 2020-02-04 16.00
19d_Möte med Lena Micko 2020-01-14 angående social dumpning.pdföppnas i nytt fönster 48.3 kB 2020-02-04 16.00
19e_Rapport från Färgelanda kommun angående haveriet av ekonomisystemet Agresso.pdföppnas i nytt fönster 189 kB 2020-02-04 16.00
19f_SKR - Demokratidagen 2020.pdföppnas i nytt fönster 261.3 kB 2020-02-04 16.00
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell