Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-02-03

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-03

Paragrafer

1-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-02-13

Protokollet avpubliceras

2020-03-05

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-03-05.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell