Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-02-12

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-02-12

Protokollet avpubliceras

2020-03-03

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-03-03.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell