Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-03-17

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Paragrafer

40-64

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-03-24

Protokollet avpubliceras

2020-04-14

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-04-14.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell