Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-05-06

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Tid

08.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-04-28

Kallelse avpublicerad

2020-05-12

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-05-06.pdföppnas i nytt fönster 133 kB 2020-04-29 10.53
04a_FVM KF beslut 2020-04-27.pdföppnas i nytt fönster 205.8 kB 2020-05-04 08.02
04b_KS förslag till beslut 27 april.pdföppnas i nytt fönster 202.5 kB 2020-04-28 12.54
04c_FVM Tjänsteskrivelse 20200424AN.pdföppnas i nytt fönster 912.4 kB 2020-04-28 12.54
04d_Millennium Option 3 Fördelar (003).pdföppnas i nytt fönster 478.9 kB 2020-04-28 12.54
04e_Sammanfattning av ekonomin kring option 3.pdföppnas i nytt fönster 798.3 kB 2020-04-28 12.54
05_Delårsrapport per 2020-03-31 samt utfallsprognos för 2020.pdföppnas i nytt fönster 181.3 kB 2020-04-28 12.54
06_Motion om ambulansstation på Bäckefors sjukhus.pdföppnas i nytt fönster 369.8 kB 2020-04-28 12.54
07_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ årsredovisning KSAU beslut.pdföppnas i nytt fönster 22.6 kB 2020-04-28 12.54
07a_Årsredovisning 2019 signeradNils 297532_1_1.pdföppnas i nytt fönster 10.3 MB 2020-04-28 12.54
07b_Revisionsberättelse 2019 signerad 297534_1_1.pdföppnas i nytt fönster 5.6 MB 2020-04-28 12.54
07c_Bilaga 1 - ÅR 2019 SUS och Verksamhetsberättelser 2019 297538_1_1.pdföppnas i nytt fönster 378.6 kB 2020-04-28 12.54
07d_Bilaga 2 - Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan 297541_1_1.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-04-28 12.54
07e_Bilaga 3 - Slutrapport Projekt omställning 297543_1_1.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2020-04-28 12.54
07f_Bilaga 4_1 - Slutrapport På Spåret Åmål 297545_1_1.pdföppnas i nytt fönster 207.7 kB 2020-04-28 12.54
07g_Bilaga 4_2 - Slutrapport På Spåret Bengtsfors 297547_1_1.pdföppnas i nytt fönster 676.4 kB 2020-04-28 12.54
08_Lokal Träbyggnadsstrategi Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 281.5 kB 2020-04-28 12.54
09_Återrapportering angående förslag om sammanslagning av biståndsenheterna i Dals Ed och Bengtsfors.pdföppnas i nytt fönster 67.4 kB 2020-04-28 12.54
10_Långsiktiga mål för Strömkullegymnasiet.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-04-28 12.54
10a_Protokoll Kosam 4 maj.pdföppnas i nytt fönster 459.5 kB 2020-05-05 08.29
11a_Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning och för utförande - vård och omsorg amt socialpsykiatri.pdföppnas i nytt fönster 330.2 kB 2020-04-28 12.54
11b_Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning och för utförande - vård och omsorg samt socialpsykiatri.pdföppnas i nytt fönster 848.2 kB 2020-04-28 12.54
13a_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2020-03-30.pdföppnas i nytt fönster 864.5 kB 2020-04-28 12.54
13b_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ - Sammanträdesprotokoll 2020-03-23.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-04-28 12.54
14a_Landshövdingens information till kommunledningarna 21 april 2020.pdföppnas i nytt fönster 642.7 kB 2020-04-28 12.54
14b_Brev till Magdalena Andersson (003).pdföppnas i nytt fönster 115.2 kB 2020-04-28 12.54
14c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 47 ekonomisk prognos mars 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 303.9 kB 2020-04-28 12.54
14d_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos mars 2020.pdföppnas i nytt fönster 631.9 kB 2020-04-28 12.54
14e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Sammanträdesprotokoll 2020-04-06.pdföppnas i nytt fönster 191.8 kB 2020-04-28 12.54
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell