Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-05-06

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Tid

08.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-04-28

Kallelse avpublicerad

2020-05-12

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-05-06.pdföppnas i nytt fönster 133 kB 2020-04-29 10.53
04a_FVM KF beslut 2020-04-27.pdföppnas i nytt fönster 205.8 kB 2020-05-04 08.02
04b_KS förslag till beslut 27 april.pdföppnas i nytt fönster 202.5 kB 2020-04-28 12.54
04c_FVM Tjänsteskrivelse 20200424AN.pdföppnas i nytt fönster 912.4 kB 2020-04-28 12.54
04d_Millennium Option 3 Fördelar (003).pdföppnas i nytt fönster 478.9 kB 2020-04-28 12.54
04e_Sammanfattning av ekonomin kring option 3.pdföppnas i nytt fönster 798.3 kB 2020-04-28 12.54
05_Delårsrapport per 2020-03-31 samt utfallsprognos för 2020.pdföppnas i nytt fönster 181.3 kB 2020-04-28 12.54
06_Motion om ambulansstation på Bäckefors sjukhus.pdföppnas i nytt fönster 369.8 kB 2020-04-28 12.54
07_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ årsredovisning KSAU beslut.pdföppnas i nytt fönster 22.6 kB 2020-04-28 12.54
07a_Årsredovisning 2019 signeradNils 297532_1_1.pdföppnas i nytt fönster 10.3 MB 2020-04-28 12.54
07b_Revisionsberättelse 2019 signerad 297534_1_1.pdföppnas i nytt fönster 5.6 MB 2020-04-28 12.54
07c_Bilaga 1 - ÅR 2019 SUS och Verksamhetsberättelser 2019 297538_1_1.pdföppnas i nytt fönster 378.6 kB 2020-04-28 12.54
07d_Bilaga 2 - Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan 297541_1_1.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-04-28 12.54
07e_Bilaga 3 - Slutrapport Projekt omställning 297543_1_1.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2020-04-28 12.54
07f_Bilaga 4_1 - Slutrapport På Spåret Åmål 297545_1_1.pdföppnas i nytt fönster 207.7 kB 2020-04-28 12.54
07g_Bilaga 4_2 - Slutrapport På Spåret Bengtsfors 297547_1_1.pdföppnas i nytt fönster 676.4 kB 2020-04-28 12.54
08_Lokal Träbyggnadsstrategi Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 281.5 kB 2020-04-28 12.54
09_Återrapportering angående förslag om sammanslagning av biståndsenheterna i Dals Ed och Bengtsfors.pdföppnas i nytt fönster 67.4 kB 2020-04-28 12.54
10_Långsiktiga mål för Strömkullegymnasiet.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-04-28 12.54
10a_Protokoll Kosam 4 maj.pdföppnas i nytt fönster 459.5 kB 2020-05-05 08.29
11a_Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning och för utförande - vård och omsorg amt socialpsykiatri.pdföppnas i nytt fönster 330.2 kB 2020-04-28 12.54
11b_Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning och för utförande - vård och omsorg samt socialpsykiatri.pdföppnas i nytt fönster 848.2 kB 2020-04-28 12.54
13a_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2020-03-30.pdföppnas i nytt fönster 864.5 kB 2020-04-28 12.54
13b_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ - Sammanträdesprotokoll 2020-03-23.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-04-28 12.54
14a_Landshövdingens information till kommunledningarna 21 april 2020.pdföppnas i nytt fönster 642.7 kB 2020-04-28 12.54
14b_Brev till Magdalena Andersson (003).pdföppnas i nytt fönster 115.2 kB 2020-04-28 12.54
14c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 47 ekonomisk prognos mars 2020 (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 303.9 kB 2020-04-28 12.54
14d_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos mars 2020.pdföppnas i nytt fönster 631.9 kB 2020-04-28 12.54
14e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Sammanträdesprotokoll 2020-04-06.pdföppnas i nytt fönster 191.8 kB 2020-04-28 12.54
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell