Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Politiska gruppmötet - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-05-25

Organ

Politiska gruppmötet

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Tid

14.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-05-19

Kallelse avpublicerad

2020-05-27

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

-

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00_Kallelse politiska gruppmötet 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 130.1 kB 2020-05-23 15.29
03_Disponering av resultatutjämningsreserven.pdföppnas i nytt fönster 36.3 kB 2020-05-24 18.47
04_Uppföljning av investeringsverksamheten 2020-04-30.pdföppnas i nytt fönster 411.9 kB 2020-05-23 15.29
05a_Investeringsbudget 2021-2024.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-05-23 15.29
05b_Bilaga 1 Budgetberedningens protokoll 2020-05-15 § 1.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-23 15.29
05c_Bilaga 2 Skattefinansierade del I.pdföppnas i nytt fönster 784.8 kB 2020-05-25 08.13
05d_Bilaga 3 Skattefinansierade del II.pdföppnas i nytt fönster 564.4 kB 2020-05-25 08.13
05e_Bilaga 4 Skattefinanseriade del III.pdföppnas i nytt fönster 595.7 kB 2020-05-25 08.13
05f_Bilaga 5 Skattefinansierade del IV.pdföppnas i nytt fönster 517.4 kB 2020-05-25 08.13
05g_Bilaga 6 Affärsdrivande.pdföppnas i nytt fönster 157.2 kB 2020-05-25 08.13
05h_A Budget-PM investering.pdföppnas i nytt fönster 296.3 kB 2020-05-25 08.13
06_Motion om skolbusstrafiken Dals Långed Dals Långeds tätort - Tisselskog (SD).pdföppnas i nytt fönster 320.6 kB 2020-05-23 15.29
07_Motion om rangerbangård i Bäckefors (SD).pdföppnas i nytt fönster 323 kB 2020-05-23 15.29
08_Redovisning av pågående motioner.pdföppnas i nytt fönster 283.5 kB 2020-05-23 15.29
09_Motion om fliseldning i panncentralerna (SD).pdföppnas i nytt fönster 237.3 kB 2020-05-23 15.29
10a_Motion om omhändertagande av matavfall (SD).pdföppnas i nytt fönster 261.5 kB 2020-05-23 15.29
10b_Potential för biogasproduktion i Västra Götaland med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 8.6 MB 2020-05-23 15.29
11a_Revidering av renhållningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 107.4 kB 2020-05-23 15.29
11b_Renhållningsföreskrifter - slutversion 2020.pdföppnas i nytt fönster 696.6 kB 2020-05-23 15.29
12a_Fyrbodals kommunalförbund årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 44.8 kB 2020-05-23 15.29
12b_Årsredovisning 2019 Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster 7.6 MB 2020-05-23 15.29
12c__Granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 299011_1_1.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2020-05-23 15.29
13_Revidering av fullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 776.6 kB 2020-05-23 15.29
14_Revidering av kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 982.3 kB 2020-05-23 15.29
15_Revidering av myndighetsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 600.3 kB 2020-05-23 15.29
16_Revidering av krisledningsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 519.1 kB 2020-05-23 15.29
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell