Politiska gruppmötet - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-05-25

Organ

Politiska gruppmötet

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Tid

14.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-05-19

Kallelse avpublicerad

2020-05-27

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

-

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00_Kallelse politiska gruppmötet 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 130.1 kB 2020-05-23 15.29
03_Disponering av resultatutjämningsreserven.pdföppnas i nytt fönster 36.3 kB 2020-05-24 18.47
04_Uppföljning av investeringsverksamheten 2020-04-30.pdföppnas i nytt fönster 411.9 kB 2020-05-23 15.29
05a_Investeringsbudget 2021-2024.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-05-23 15.29
05b_Bilaga 1 Budgetberedningens protokoll 2020-05-15 § 1.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-23 15.29
05c_Bilaga 2 Skattefinansierade del I.pdföppnas i nytt fönster 784.8 kB 2020-05-25 08.13
05d_Bilaga 3 Skattefinansierade del II.pdföppnas i nytt fönster 564.4 kB 2020-05-25 08.13
05e_Bilaga 4 Skattefinanseriade del III.pdföppnas i nytt fönster 595.7 kB 2020-05-25 08.13
05f_Bilaga 5 Skattefinansierade del IV.pdföppnas i nytt fönster 517.4 kB 2020-05-25 08.13
05g_Bilaga 6 Affärsdrivande.pdföppnas i nytt fönster 157.2 kB 2020-05-25 08.13
05h_A Budget-PM investering.pdföppnas i nytt fönster 296.3 kB 2020-05-25 08.13
06_Motion om skolbusstrafiken Dals Långed Dals Långeds tätort - Tisselskog (SD).pdföppnas i nytt fönster 320.6 kB 2020-05-23 15.29
07_Motion om rangerbangård i Bäckefors (SD).pdföppnas i nytt fönster 323 kB 2020-05-23 15.29
08_Redovisning av pågående motioner.pdföppnas i nytt fönster 283.5 kB 2020-05-23 15.29
09_Motion om fliseldning i panncentralerna (SD).pdföppnas i nytt fönster 237.3 kB 2020-05-23 15.29
10a_Motion om omhändertagande av matavfall (SD).pdföppnas i nytt fönster 261.5 kB 2020-05-23 15.29
10b_Potential för biogasproduktion i Västra Götaland med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 8.6 MB 2020-05-23 15.29
11a_Revidering av renhållningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 107.4 kB 2020-05-23 15.29
11b_Renhållningsföreskrifter - slutversion 2020.pdföppnas i nytt fönster 696.6 kB 2020-05-23 15.29
12a_Fyrbodals kommunalförbund årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 44.8 kB 2020-05-23 15.29
12b_Årsredovisning 2019 Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster 7.6 MB 2020-05-23 15.29
12c__Granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 299011_1_1.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2020-05-23 15.29
13_Revidering av fullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 776.6 kB 2020-05-23 15.29
14_Revidering av kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 982.3 kB 2020-05-23 15.29
15_Revidering av myndighetsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 600.3 kB 2020-05-23 15.29
16_Revidering av krisledningsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 519.1 kB 2020-05-23 15.29
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell