Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-06-03

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-03

Tid

08.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-05-27

Kallelse avpublicerad

2020-06-05

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-06-03.pdföppnas i nytt fönster 139 kB 2020-06-01 13.30
02_Hållbarhetskompassen.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.03
02a_Tjänsteskrivelse KS Hållbarhetskompass.pdföppnas i nytt fönster 429.6 kB 2020-05-27 13.03
02c_Hållbarhetskompass Dalsland presentation.pdföppnas i nytt fönster 24.5 MB 2020-05-27 13.03
05a_Disposition av resultatutjämningsreserven och balanskravsresultat 2019.pdföppnas i nytt fönster 129.9 kB 2020-05-27 13.08
05b_Disponering av resultatutjämningsreserven.pdföppnas i nytt fönster 36.3 kB 2020-05-27 13.08
06_Årsredovisning 2019 till KS.pdföppnas i nytt fönster 16.4 MB 2020-06-02 10.53
06a_Överlämnande av årsredovisning för 2019.pdföppnas i nytt fönster 21.2 kB 2020-05-27 13.08
10_Protokoll Kosam.pdföppnas i nytt fönster 420.8 kB 2020-06-02 07.53
10a_Investeringsbudget 2021-2024.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-05-27 13.08
10b_Bilaga 1 Budgetberedningens protokoll 2020-05-15 § 1.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.08
10c_Bilaga 2 Skattefinansierade del I.pdföppnas i nytt fönster 784.8 kB 2020-05-27 13.08
10d_Bilaga 3 Skattefinansierade del II.pdföppnas i nytt fönster 564.4 kB 2020-05-27 13.08
10e_Bilaga 4 Skattefinanseriade del III.pdföppnas i nytt fönster 595.7 kB 2020-05-27 13.08
10f_Bilaga 5 Skattefinansierade del IV.pdföppnas i nytt fönster 517.4 kB 2020-05-27 13.08
10g_Bilaga 6 Affärsdrivande.pdföppnas i nytt fönster 157.2 kB 2020-05-27 13.08
10h_A Budget-PM investering.pdföppnas i nytt fönster 296.3 kB 2020-05-27 13.08
11a_Hållbaran resor i VG - trafikförsörjningsprogram 2021-2025.pdföppnas i nytt fönster 13.8 MB 2020-05-27 13.08
11b_Hållbara resor i Västra Götalandsregionen.pdföppnas i nytt fönster 759.2 kB 2020-05-27 13.08
12a_Utvärdering av samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland.pdföppnas i nytt fönster 6.8 MB 2020-05-27 13.08
12b_Utvärdering av samverkansformer kring kollektivtrafik.pdföppnas i nytt fönster 522.9 kB 2020-05-27 13.08
13a_Målbild Tåg 2028.pdföppnas i nytt fönster 10.6 MB 2020-05-27 13.08
13b_Målbild tåg 2028.pdföppnas i nytt fönster 745 kB 2020-05-27 13.08
13c_Målbild tåg komplettering inför KS.pdföppnas i nytt fönster 391.2 kB 2020-06-02 14.33
14_Frågeställningar från Västtrafik inför dialogmöte kring kollektivtrafikens utveckling.pdföppnas i nytt fönster 524.5 kB 2020-05-27 13.08
15_Remissvar avseende kommunutredningens slutbetänkande - starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.08
16_Omdisponering av budget från Strandvägen till VA.pdföppnas i nytt fönster 106.2 kB 2020-05-27 13.08
17_Utökad läxhjälp.pdföppnas i nytt fönster 267.1 kB 2020-05-27 13.08
18_Utökning av program på gymnasiet med Naturbruksprogram.pdföppnas i nytt fönster 100 kB 2020-05-27 13.08
19_Plan för utbildningen Introduktionsprogram.pdföppnas i nytt fönster 254.2 kB 2020-05-27 13.08
20_Revidering av avtal med Lantlyckan.pdföppnas i nytt fönster 378.3 kB 2020-05-27 13.08
22_Hantering av initiativärende.pdföppnas i nytt fönster 285.3 kB 2020-05-27 13.08
21_Fjärrvärme årsrapport EI 2019.pdföppnas i nytt fönster 78.6 kB 2020-05-29 07.48
23_Återrapportering angående initiativärende.pdföppnas i nytt fönster 493.7 kB 2020-05-27 13.08
24_Motion om skolbusstrafiken Dals Långed Dals Långeds tätort - Tisselskog (SD).pdföppnas i nytt fönster 320.6 kB 2020-05-27 13.08
25_Motion om rangerbangård i Bäckefors (SD).pdföppnas i nytt fönster 323 kB 2020-05-27 13.08
26_Motion om fliseldning i panncentralerna (SD).pdföppnas i nytt fönster 237.3 kB 2020-05-27 13.08
27a_Motion om omhändertagande av matavfall (SD).pdföppnas i nytt fönster 261.5 kB 2020-05-27 13.08
27b_Potential för biogasproduktion i Västra Götaland med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 8.6 MB 2020-05-27 13.08
28a_Revidering av renhållningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 107.4 kB 2020-05-27 13.08
28b_Renhållningsföreskrifter - slutversion 2020.pdföppnas i nytt fönster 696.6 kB 2020-05-27 13.08
29_Redovisning av pågående motioner.pdföppnas i nytt fönster 283.5 kB 2020-05-27 13.08
30_Uppföljning av investeringsverksamheten 2020-04-30.pdföppnas i nytt fönster 411.9 kB 2020-05-27 13.08
31_Revidering av fullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 776.6 kB 2020-05-27 13.08
32_Revidering av kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 982.3 kB 2020-05-27 13.08
33_Revidering av myndighetsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 600.3 kB 2020-05-27 13.08
34_Revidering av krisledningsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 519.1 kB 2020-05-27 13.08
36a_Fyrbodals kommunalförbund årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 44.8 kB 2020-05-27 13.08
36b_Årsredovisning 2019 Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster 7.6 MB 2020-05-27 13.08
36c_Granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2020-05-27 13.08
37a_Fråga om social dumpning.pdföppnas i nytt fönster 19.9 kB 2020-05-27 13.08
37b_Tjänsteskrivelse mm social dumpning.pdföppnas i nytt fönster 275.8 kB 2020-06-02 14.33
38a_Bengtsfors Energi AB - Protokoll 2020-02-17.pdföppnas i nytt fönster 738.3 kB 2020-05-27 13.08
38b_Bengtsfors Energi Nät AB - Protokoll 2020-02-17.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.08
39a_Information om loggning.pdföppnas i nytt fönster 30.2 kB 2020-05-27 13.08
39b_Löpande insikt - Bengtsfors 2019 Företag 299759.pdföppnas i nytt fönster 885.6 kB 2020-05-27 13.08
39c_Nationell utlysning - Kompetensutveckling för permitterade varslade anställda.pdföppnas i nytt fönster 297.1 kB 2020-05-27 13.08
39d_Nyföretagarbarometern.pdföppnas i nytt fönster 804.5 kB 2020-05-27 13.08
39e_Underskrivet samverkansavtal gemensam biståndsenhet.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2020-05-27 13.08
39f_Ägardirektiv DKAB (200526).pdföppnas i nytt fönster 110.9 kB 2020-05-29 07.52
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell