Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-06-03

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-03

Tid

08.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-05-27

Kallelse avpublicerad

2020-06-05

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-06-03.pdföppnas i nytt fönster 139 kB 2020-06-01 13.30
02_Hållbarhetskompassen.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.03
02a_Tjänsteskrivelse KS Hållbarhetskompass.pdföppnas i nytt fönster 429.6 kB 2020-05-27 13.03
02c_Hållbarhetskompass Dalsland presentation.pdföppnas i nytt fönster 24.5 MB 2020-05-27 13.03
05a_Disposition av resultatutjämningsreserven och balanskravsresultat 2019.pdföppnas i nytt fönster 129.9 kB 2020-05-27 13.08
05b_Disponering av resultatutjämningsreserven.pdföppnas i nytt fönster 36.3 kB 2020-05-27 13.08
06_Årsredovisning 2019 till KS.pdföppnas i nytt fönster 16.4 MB 2020-06-02 10.53
06a_Överlämnande av årsredovisning för 2019.pdföppnas i nytt fönster 21.2 kB 2020-05-27 13.08
10_Protokoll Kosam.pdföppnas i nytt fönster 420.8 kB 2020-06-02 07.53
10a_Investeringsbudget 2021-2024.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-05-27 13.08
10b_Bilaga 1 Budgetberedningens protokoll 2020-05-15 § 1.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.08
10c_Bilaga 2 Skattefinansierade del I.pdföppnas i nytt fönster 784.8 kB 2020-05-27 13.08
10d_Bilaga 3 Skattefinansierade del II.pdföppnas i nytt fönster 564.4 kB 2020-05-27 13.08
10e_Bilaga 4 Skattefinanseriade del III.pdföppnas i nytt fönster 595.7 kB 2020-05-27 13.08
10f_Bilaga 5 Skattefinansierade del IV.pdföppnas i nytt fönster 517.4 kB 2020-05-27 13.08
10g_Bilaga 6 Affärsdrivande.pdföppnas i nytt fönster 157.2 kB 2020-05-27 13.08
10h_A Budget-PM investering.pdföppnas i nytt fönster 296.3 kB 2020-05-27 13.08
11a_Hållbaran resor i VG - trafikförsörjningsprogram 2021-2025.pdföppnas i nytt fönster 13.8 MB 2020-05-27 13.08
11b_Hållbara resor i Västra Götalandsregionen.pdföppnas i nytt fönster 759.2 kB 2020-05-27 13.08
12a_Utvärdering av samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland.pdföppnas i nytt fönster 6.8 MB 2020-05-27 13.08
12b_Utvärdering av samverkansformer kring kollektivtrafik.pdföppnas i nytt fönster 522.9 kB 2020-05-27 13.08
13a_Målbild Tåg 2028.pdföppnas i nytt fönster 10.6 MB 2020-05-27 13.08
13b_Målbild tåg 2028.pdföppnas i nytt fönster 745 kB 2020-05-27 13.08
13c_Målbild tåg komplettering inför KS.pdföppnas i nytt fönster 391.2 kB 2020-06-02 14.33
14_Frågeställningar från Västtrafik inför dialogmöte kring kollektivtrafikens utveckling.pdföppnas i nytt fönster 524.5 kB 2020-05-27 13.08
15_Remissvar avseende kommunutredningens slutbetänkande - starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.08
16_Omdisponering av budget från Strandvägen till VA.pdföppnas i nytt fönster 106.2 kB 2020-05-27 13.08
17_Utökad läxhjälp.pdföppnas i nytt fönster 267.1 kB 2020-05-27 13.08
18_Utökning av program på gymnasiet med Naturbruksprogram.pdföppnas i nytt fönster 100 kB 2020-05-27 13.08
19_Plan för utbildningen Introduktionsprogram.pdföppnas i nytt fönster 254.2 kB 2020-05-27 13.08
20_Revidering av avtal med Lantlyckan.pdföppnas i nytt fönster 378.3 kB 2020-05-27 13.08
22_Hantering av initiativärende.pdföppnas i nytt fönster 285.3 kB 2020-05-27 13.08
21_Fjärrvärme årsrapport EI 2019.pdföppnas i nytt fönster 78.6 kB 2020-05-29 07.48
23_Återrapportering angående initiativärende.pdföppnas i nytt fönster 493.7 kB 2020-05-27 13.08
24_Motion om skolbusstrafiken Dals Långed Dals Långeds tätort - Tisselskog (SD).pdföppnas i nytt fönster 320.6 kB 2020-05-27 13.08
25_Motion om rangerbangård i Bäckefors (SD).pdföppnas i nytt fönster 323 kB 2020-05-27 13.08
26_Motion om fliseldning i panncentralerna (SD).pdföppnas i nytt fönster 237.3 kB 2020-05-27 13.08
27a_Motion om omhändertagande av matavfall (SD).pdföppnas i nytt fönster 261.5 kB 2020-05-27 13.08
27b_Potential för biogasproduktion i Västra Götaland med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 8.6 MB 2020-05-27 13.08
28a_Revidering av renhållningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 107.4 kB 2020-05-27 13.08
28b_Renhållningsföreskrifter - slutversion 2020.pdföppnas i nytt fönster 696.6 kB 2020-05-27 13.08
29_Redovisning av pågående motioner.pdföppnas i nytt fönster 283.5 kB 2020-05-27 13.08
30_Uppföljning av investeringsverksamheten 2020-04-30.pdföppnas i nytt fönster 411.9 kB 2020-05-27 13.08
31_Revidering av fullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 776.6 kB 2020-05-27 13.08
32_Revidering av kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 982.3 kB 2020-05-27 13.08
33_Revidering av myndighetsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 600.3 kB 2020-05-27 13.08
34_Revidering av krisledningsnämndens reglemente för att möjliggöra deltagande i möten på distans.pdföppnas i nytt fönster 519.1 kB 2020-05-27 13.08
36a_Fyrbodals kommunalförbund årsredovisning 2019.pdföppnas i nytt fönster 44.8 kB 2020-05-27 13.08
36b_Årsredovisning 2019 Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster 7.6 MB 2020-05-27 13.08
36c_Granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2020-05-27 13.08
37a_Fråga om social dumpning.pdföppnas i nytt fönster 19.9 kB 2020-05-27 13.08
37b_Tjänsteskrivelse mm social dumpning.pdföppnas i nytt fönster 275.8 kB 2020-06-02 14.33
38a_Bengtsfors Energi AB - Protokoll 2020-02-17.pdföppnas i nytt fönster 738.3 kB 2020-05-27 13.08
38b_Bengtsfors Energi Nät AB - Protokoll 2020-02-17.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-05-27 13.08
39a_Information om loggning.pdföppnas i nytt fönster 30.2 kB 2020-05-27 13.08
39b_Löpande insikt - Bengtsfors 2019 Företag 299759.pdföppnas i nytt fönster 885.6 kB 2020-05-27 13.08
39c_Nationell utlysning - Kompetensutveckling för permitterade varslade anställda.pdföppnas i nytt fönster 297.1 kB 2020-05-27 13.08
39d_Nyföretagarbarometern.pdföppnas i nytt fönster 804.5 kB 2020-05-27 13.08
39e_Underskrivet samverkansavtal gemensam biståndsenhet.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2020-05-27 13.08
39f_Ägardirektiv DKAB (200526).pdföppnas i nytt fönster 110.9 kB 2020-05-29 07.52
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell