Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Paragrafer

125-146

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2020-06-16

Anslaget avpubliceras

2020-07-07

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-07-07.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell