Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-08-19

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Tid

13.30

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-08-12

Kallelse avpublicerad

2020-09-02

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse kommunstyrelsen 2020-08-19.pdföppnas i nytt fönster 306.6 kB 2020-08-12 13.52
03_Delårsbokslut per 2020-05-31.pdföppnas i nytt fönster 221.6 kB 2020-08-12 13.52
04_Motion om anläggande av parkering för tung trafik i Billingsfors centrum.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2020-08-12 13.52
05_ÖFN - budget 2021.pdföppnas i nytt fönster 162.3 kB 2020-08-12 13.52
06_Regional utvecklingsstrategi i Västra Götaland 2021-2030 (RUS).pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2020-08-12 13.52
07_Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024.pdföppnas i nytt fönster 225.3 kB 2020-08-12 13.52
08_Bengtsforstraktens hembygdsförening - Gammelgården.pdföppnas i nytt fönster 822.9 kB 2020-08-17 14.04
09_Årsredovisning 2019 Asketveten.pdföppnas i nytt fönster 53.8 kB 2020-08-12 13.52
10_Plan för utbildningsprogram för gymnasieskolan.pdföppnas i nytt fönster 216.1 kB 2020-08-12 13.52
11_Plan för utbildningen introduktionsprogram.pdföppnas i nytt fönster 204.8 kB 2020-08-12 13.52
12_Undervisningskök Strömkullegymnasiet.pdföppnas i nytt fönster 100.8 kB 2020-08-12 13.52
13_Fritidsgården Bengtsfors.pdföppnas i nytt fönster 389.1 kB 2020-08-12 13.52
14_Krav på textning av fullmäktiges webbsändning från och med 23 septmber 2020 - finansiering.pdföppnas i nytt fönster 606.3 kB 2020-08-12 13.52
15a_Samordningsförbundet BÅD-ESÅ - sammanträdesprotokoll 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-08-12 13.52
15b_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överfömyndarnämnd - sammanträdesprotokoll 2020-06-08.pdföppnas i nytt fönster 386.8 kB 2020-08-12 13.52
15c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - sammanträdesprotokoll 2020-05-11.pdföppnas i nytt fönster 400.2 kB 2020-08-12 13.52
15d_Bengtsfors Energi AB - sammanträdesprotokoll 2020-05-13.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-08-12 13.52
15e_Bengtsfors Energi AB - sammanträdesprotokoll 2020-05-28.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2020-08-12 13.52
15f_Bengtsfors Energi Nät AB - sammanträdesprotokoll 2020-05-13.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2020-08-12 13.52
15g_Bengtsfors Energi Nät AB - sammanträdesprotokoll 2020-05-28.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2020-08-12 13.52
15h_Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2020-08-12 13.52
15i_Bengtsforshus AB - sammanträdesprotokoll 2020-06-15.pdföppnas i nytt fönster 690.9 kB 2020-08-12 13.52
15j_Dalslands Miljö och Energiförbund - Sammanträdesprotokoll 2020-04-17.pdföppnas i nytt fönster 613 kB 2020-08-12 13.52
15k_Dalslands Miljö och Energinämnd - Sammanträdesprotokoll 2020-03-26.pdföppnas i nytt fönster 375 kB 2020-08-12 13.52
15l_Dalslands Miljö och Energinämnd - Sammanträdesprotokoll 2020-05-07.pdföppnas i nytt fönster 383.1 kB 2020-08-12 13.52
15m_Dalslands Miljö och Energinämnd - Sammanträdesprotokoll 2020-06-11.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-08-12 13.52
15n_Dalslands Miljö och Energiförbund - sammanträdesprotokoll 2020-06-11.pdföppnas i nytt fönster 275.3 kB 2020-08-12 13.52
16a_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 57 Statistik april (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 299.3 kB 2020-08-12 13.53
16b_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos april 2020.pdföppnas i nytt fönster 633 kB 2020-08-12 13.53
16c_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 56 Ekonomisk prognos april (protokollsutdag).pdföppnas i nytt fönster 298.4 kB 2020-08-12 13.53
16d_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 65 Ekonomisk prognos maj (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 301.2 kB 2020-08-12 13.53
16e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - § 72 Statistik maj (protokollsutdrag).pdföppnas i nytt fönster 305 kB 2020-08-12 13.53
16f_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ekonomisk prognos maj 2020.pdföppnas i nytt fönster 87.3 kB 2020-08-12 13.53
16g_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ärendestatistik april månad 2020.pdföppnas i nytt fönster 364.4 kB 2020-08-12 13.53
16h_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd - Ärendestatistik maj 2020.pdföppnas i nytt fönster 364.5 kB 2020-08-12 13.53
16j_Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön - antagna föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 179.5 kB 2020-08-12 13.53
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell