Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-08-19

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Paragrafer

149-164

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2020-08-25

Protokollet avpubliceras

2020-09-30

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2020-09-30.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell