Politiska gruppmötet - Kallelse

Sammanträdesdatum 2020-09-07

Organ

Politiska gruppmötet

Sammanträdesdatum

2020-09-07

Tid

14.00

Plats

Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2020-09-02

Kallelse avpublicerad

2020-09-09

Ordförande

Stig Bertilsson (M)

Sekreterare

-

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00_Kallelse politiska gruppmötet 2020-09-07.pdföppnas i nytt fönster 305.7 kB 2020-09-02 13.25
01a_Beslut förändrade geografiska upptagningsområden och åldersintegrerade klasser inom grundskolan i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 893.5 kB 2020-09-02 09.44
01b_Utredning förändrad organisation inom grundskolan i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2020-09-02 09.44
02_Förändring av ekonomi och målprocess för år 2020 - senareläggning av beslut om budget 2021.pdföppnas i nytt fönster 81.7 kB 2020-09-02 09.44
03_Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2020-09-02 09.44
04_Aktieägartillskott Bengtsfors Energi AB.pdföppnas i nytt fönster 472.5 kB 2020-09-02 09.44
05_Reviderad förbundsordning för Dalslands Miljö- och Energiförbund.pdföppnas i nytt fönster 536.7 kB 2020-09-02 09.44
06_Fullmäktiges beslutade besparingar på belysning - fortsatt hantering.pdföppnas i nytt fönster 306.7 kB 2020-09-02 09.44
07_Motion om gatubelysning.pdföppnas i nytt fönster 432.8 kB 2020-09-02 09.44
08_Dalslands Miljö- och Energiförbund - årsredovisning och revisionsberättelse 2019.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-09-02 09.44
09_Fyrbodals kommunalförbund - remiss verksamhetsplan och budget 2021-2023.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2020-09-02 09.44
10_Motion beredskapslager för vård och omsorg.pdföppnas i nytt fönster 241.5 kB 2020-09-02 09.44
11a_Motion om fliseldning i panncentralerna.pdföppnas i nytt fönster 505.2 kB 2020-09-02 09.44
11b_Fliseldning _UEv2.pdföppnas i nytt fönster 598.2 kB 2020-09-02 09.44
12_Revidering av kommunrevisionens reglemente.pdföppnas i nytt fönster 520.5 kB 2020-09-02 09.44
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2020
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell